Puhujaesittelyt

Risto LinturiRISTO LINTURI
Tulevaisuudentutkija, visionääri ja teknologia-asiantuntija, Sovelto Oyj

Risto Linturi on visionääri ja kansainvälisesti tunnettu teknologian futurologi, jonka erityisalaansa ovat strategiset radikaalit innovaatiot. Hän on pitänyt näkemyksellisiä puheita ympäri maailmaa ja vuonna 2007 hänet kutsuttiin UNESCOn korkean tason asiantuntijaryhmään. Linturi on työskennellyt kouluttajana ja konsulttina sekä toiminut monissa teknologiayhtiöiden hallituksissa. Hän on osallistunut moniin tulevaisuutta arvioiviin tutkimuksiin ja kirjoittanut useita raportteja, mm. eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportin Suomen sata uutta mahdollisuutta: Radikaalit teknologiset ratkaisut. Nykyään hän toimii muutosjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana Sovelto Oyj:ssä.


ANTTI HILTUNEN
Valaistussuunnittelija, Lighting Design Collective Oy

Kansainvälisen Lighting Design Collectiven projektivastaava Antti Hiltunen valottaa esityksessään suunnittelutoimiston ajatusmaailmaa esimerkkien kautta. Antin lähestymistapa valoon viestinnän ja ilmaisun välineenä avaa näkökulmia perinteiseen rakentamiseen ja suunnitteluun. Antilla on valaistussuunnittelijan koulutuksen lisäksi 10 vuoden kokemus arkkitehtonisen valaistuksen parissa ja hän on ollut mukana monissa palkituissa valaistus- ja rakennushankkeissa.


   SAKARI HATAKKA
   Ylitarkastaja, sähkö- ja hissiturvallisuus, Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes on useiden hallinnonalojen alueella toimiva monialainen viranomainen, jonka ydintehtäviä ovat lainsäädäntöön liittyvä valvonta, neuvonta ja viestintä. Sakari Hatakka toimii Tukesin Teollisuusyksikön Sähkölaitteistot ryhmässä. Hänen työtehtävät ylitarkastajana liittyvät laajasti sähköjärjestelmien ja hissien turvallisuuteen; asentamiseen, käyttöön ja tarkastamiseen. Hatakka tutkii sähkölaitteistot ryhmässä myös sähkö- ja hissitoimialalla tapahtuneita vakavia onnettomuuksia.


   MIKA HEIKKILÄ
   Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki

Mika Heikkilä on vastannut Tampereen kaupungin ulkovalaistuksesta vuodesta 2003 ja nykyisin hän toimii projektipäällikkönä City IoT -hankkeella (9/2017-5/2020). Heikkilä on ollut UV-7 kehitystyöryhmän jäsen jo vuodesta 2004 ja puheenjohtaja vuodesta 2013 lähtien. Hän on ollut alan kehittämisessä mukana mm. suunnittelutapojen, hankintojen, laatuvaatimuksien, ohjeistuksien, ohjausmenetelmien ja -järjestelmien osalta. Mikä Heikkilä valottaa esityksessään SmartTampere -hanketta, City-IoT hanketta, älyvalaistusmäärittelyä, ohjausjärjestelmäpilotointia sekä pylväiden ennakoivaa kunnossapitoa.


   LEENA KAANAA
   Valaistussuunnittelun tiimipäällikkö, WSP Finland Oy

Leena Kaanaan erikoisalaa ovat kaupunkialueen valaistuksen suunnittelu yksittäisistä kohteista aina koko kaupungin käsittäviin valaistuksen strategisiin suunnitelmiin asti. Hän on ollut mukana monialaisissa haastavissa kaupunki- ja infraprojekteissa, jotka ovat antaneet laajan ymmärryksen vuorovaikutuksen, yhteistyön ja eri osa-alueiden yhteensovittamisen tärkeydestä. Kaanaa on pitänyt uransa aikana inspiroivia esitelmiä mm. kansainvälisissä IALD EnLighten Europe 2016 ja Professional Lighting Design Convention 2013 -tapahtumissa sekä Suomen Valoteknillisen Seuran järjestämissä koulutuksissa vuosina 2013-2017. Kaanaa valittiin kansainvälisen valaistusjärjestö CIE:n div.5 jäseneksi vuonna 2015.


  JERE KLAMI
  Kaavoitusarkkitehti, Oulun kaupunki

Jere Klami on valmistunut arkkitehdiksi Oulun yliopistosta vuonna 2005 ja työskennellyt Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa kaavoituksessa kaavoitusarkkitehtina kymmenen vuotta. Vastuualueenaan hänellä on Oulun keskusta, Karjasilta ja Höyhtyä ja hänen työtehtävänsä koostuvat pääosin asemakaavan muutoksista keskustassa ja sen lähialueilla. Jere Klami on lisäksi osallistunut aiemmin esim. Hiukkavaaran kaavarunkotyöhön, Hiukkavaaran keskuksen Integroivan kaupunkikehittämisen elinkaarimalli - INURDECO -kehittämishankkeeseen sekä ollut vetämässä Oulun osalta Toppilan maankäyttöön kohdistuneita kansainvälisiä kehittämishankkeita InnoUrba ja B-Team. Klami on kiinnostunut kaavoittajan työhön keskeisesti kuuluvien keskustan kehittämisen, kaupunkikuvan parantamisen ja täydennysrakentamisen lisäksi esimerkiksi 3D-kaupunkimallien hyödyntämisestä sekä vuorovaikutteisesta suunnittelusta.


  EERO MOILANEN
  DI, Osakas, Vison Oy

Hukka (arvoa tuottamaton tekeminen) on vihollinen numero 1. Hukkajahtia Eero on harrastanut yhdessä asiakkaiden kanssa Vison Oy:n palveluksessa vuodesta 2013. Luottamukselle luodaan pohjaa yhteistoiminnallisilla yhdessä tekemisen muodoilla ja taidoilla. Näiden asioiden parissa Eero on toiminut yhtenä tekijänä ja kokijana yhdessä asiakkaiden kanssa. Eerolla on kokemusta ja näyttöjä muutosjohtamisesta aikaisemmissa työtehtävissä. Hänellä on toimitusjohtajan tausta ja hän on toiminut pitkään erilaisissa esimiestehtävissä. Hänen erityistä osaamisaluettaan on prosessien virtaviivaistaminen (hukan eliminointi). Eero on valmistunut diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 2001. Vapaalla hän liikkuu hitaasti ja pitkään eli on kiinnostunut monipuolisesti erilaisista ultramatkoista.


   FINN EEG PETERSEN
   Tuotemarkkinointipäällikkö, Tie- ja katuvalaistus, Philips Lighting

Tanskalaisella Finn Eeg Petersenillä on yli 25 vuoden kokemus valaistuksen alalta.  Ennen Philipsiä, Finn on työskennellyt mm. Louis Poulsenilla vastuullisissa tehtävissä. Philipsillä hän on aloittanut työskentelyn vuoden 2017 alussa, jossa hän toimii tuotemarkkinointipäällikkönä ja vastaa Pohjoismaiden tie- ja katuvalaistuksesta.


   SAMULI RASINMÄKI
   Valaistuksen markkinointipäällikkö, SLO

Rasinmäki työskentelee valaistuksen markkinointipäällikkönä Suomen johtavassa sähkötarviketukkuliikkeessä SLO:ssa. Hän on työskennellyt tukkukanavassa 7 vuotta, joista viimeiset 5 vuotta hän on toiminut valaistuksen tuotehallinnan tehtävissä. SLO:n ollessa Suomen suurin ammattipuolen valaistustoimija, on Samulilla todellinen näköalapaikka Suomen valaistuksen tilasta. Rasinmäki tapaa Euroopan kollegoitaan neljästi vuodessa ja koko maailman kollegoitaan kerran vuodessa, jolloin Samuli saa ensimmäisten joukossa tietoa valaistuksen markkinoista sekä teknologian kehityksestä. Rasinmäki toimii myös Suomen Valoteknillisen Seuran hallituksen varajäsenenä.


    PERTTI TAHVANAINEN
    Toimitusjohtaja, Greenled Oy

Valaistusratkaisuja ei tehdä enää nykyään pelkästään säästöjen vuoksi. Päätökseen siirtyä älykkäästi ohjattuun led-valaistukseen liittyy yhä useammin paljon muitakin lisäarvoja kuin energiansäästö. Pertti Tahvanainen on toiminut Suomen nopeimmin kasvavan valaistusratkaisutalon Greenledin toimitusjohtajana vuodesta 2014. Puheenvuorossaan ”Teollisuuden nykyaikainen valaistus – ei vain säästöjen vuoksi” hän pohtii, kuinka valaistusratkaisuilla voidaan tuottaa todellista lisäarvoa asiakkaille esimerkiksi parantuneena tuottavuutena.


    JARKKO VIRTANEN
    Sähköjärjestelmien asiantuntija, Kemijoki Oy

Virtanen on valmistunut Tampereen teknillisestä yliopistosta sähkötekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2015. Hän on työskennellyt aiemmin urallaan metalliteollisuuden parissa sekä vuorotyönjohtajana esimiestehtävissä. Nykyisin hän toimii sähköjärjestelmien asiantuntijana Kemijoki Oy:ssä. Hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. voimalaitoksien sähköjärjestelmäuusintojen esisuunnittelua, asennusvalvontaa ja projektien hallintaa sekä myös sähkönsiirto- ja verkkosopimuksien hallintaa. Esityksessään Jarkko tulee kertomaan Kemijoki Oy:n voimalaitoskohteiden tarpeista ja haasteista sekä Kemijoen ja Oulun Energia Urakointi Oy:n toteuttamasta aluevalaistusprojektista Pirttikoskella.