Ympäristötilin apurahoilla tutkitaan älykästä sähköverkkoa

28.11.2011 - 08:00

Oulun Energian johtokunta on myöntänyt Pohjoista voimaa ympäristöraadin esityksestä ympäristötilin apurahoja yhteensä 67 000 euroa viidelle tutkimushankkeelle. Ympäristötilin apurahat suunnattiin tänä vuonna kahteen laajaan tutkimuskokonaisuuteen, jotka käsittelevät älykkäitä sähköverkkoja: mahdollisuuksiin hyödyntää ja parantaa niiden avulla energiatehokkuutta.

Älykäs sähköverkko pohjoisessaFysiikan tohtori, ympäristötekniikan diplomi-insinööri Antonio Calón jatkotutkimuksessa tutkitaan sähköverkon näkökulmasta miten kommunikointi sujuu, jos useita yksittäisiä hajautettuja energiantuottajia kiinnitettään verkkoon. Malliin sisällytetään myös energian hinta Nord Pool Spot -markkinan tietojen pohjalta. Calón tutkimukseen liittyy kiinteästi Jean-Nicolas Louisin diplomityö älytalon energianhallintajärjestelmän integroinnista älykkääseen sähköverkkoon.

UBI-AMI versio 2: Laitekohtainen ajantasainen energiankulutustieto Tutkimuskokonaisuus käsittelee laitekohtaista ajantasaista energiankulutustietoa, jossa sensorit keräävät tietoa sähkönkulutuksesta, lämpötilasta ja valaistuksesta. Mittaustieto siirretään panOULU WSN -verkkoa pitkin palvelimelle, joka tarjoaa mittaustiedon jalostetussa muodossa käyttäjälle. Tavoitteena on korjata UBI-AMI versio 1:n havaittuja parannustarpeita. UBI-AMI versio 2 toteutetaan Teemu Leppäsen väitöskirjatutkimuksessa sekä Pauli Närhen ja Jani Yliojan diplomitöissä. Leppäsen väitöskirjatutkimus käsittelee CoAP-protokollan ja REST-arkkitehtuurin käyttöä tiedonsiirron sensoreiden ja taustajärjestelmien välillä (esimerkkinä ajantasainen paikallinen säätieto, lämmitystarveluvun huomioiminen ja liityntä Oulun Sähkönmyynnin Energiatili -palveluun) sekä hajautettuun ajantasaiseen sensoritiedonkäsittelyyn, mobiili käyttöliittymä. Närhi keskittyy diplomityössään uuteen kaapelittomaan pistokesensoriin ja Ylioja uuteen sähköpäätaulusensoriin, joka mittaa myös ryhmäkohtaista sähkönkulutusta.

Ympäristötilin apurahojen saajat

Älykäs sähköverkko pohjoisessa -tutkimushanke

Antonio Caló, Oulun yliopisto, Thule-instituutti, ympäristöteknologian kehittämisohjelma NorTech Oulu, tohtorinväitöksen jatkotutkimusAihe: Smart energy network in the North: Environmental performance and technological challenges. Apurahan suuruus: 25 000 euroa

Jean-Nicolas Louis, Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Ympäristötekniikan koulutusohjelma, diplomityöAihe: Energy Management System integration in a smart energy network in Northern FinlandApurahan suuruus: 10 000 euroa

UBI-AMI versio 2 -kehityshanke

Teemu Leppänen, Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Tietotekniikan osasto, tohtorinväitöskirjaAihe: CoAP-protokollan ja REST-arkkitehtuurin käyttö tiedonsiirtoon sensoreiden ja taustajärjestelmien välillä (esimerkiksi ajantasainen paikallinen säätieto, lämmitystarveluvun huomioiminen ja liityntä Oulun Sähkönmyynnin Energiatiliin) sekä hajautettuun ajantasaiseen sensoritiedonkäsittelyyn, mobiili käyttöliittymä.Apurahan suuruus: 12 000 euroa

Pauli Närhi, Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta, Tietotekniikan osasto, diplomityöAihe: Pienikokoinen, automaattisesti konfiguroituva langaton sähkömittari laitekohtaisen energiankulutuksen mittaamiseen.Apurahan suuruus: 10 000 euroa

Jani Ylioja, Oulun yliopisto, Teknillinen tiedekunta, Tietotekniikan osasto, diplomityöAihe: Sähköpäätaulusensorin suunnittelu, jolla voidaan mitata ryhmäkohtainen energiankulutus reaaliajassa.Apurahan suuruus: 10 000 euroa

Ympäristötilin apurahat olivat korkeakouluopiskelijoiden ja toimintaansa aloittavien pienten yritysten haettavissa 13.6.–30.9.2011. Apurahojen jakamisen mahdollistavat Oulun Sähkönmyynti Oy:n vihreän sähkön valinneet asiakkaat. Vihreiden tuotteiden hintaan sisältyy ympäristötilille talletettava ympäristöosuus, jonka Oulun Energia kaksinkertaistaa maksamalla ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden. Lisätietoja apurahoista ja ympäristöraadin toiminnasta antavat:Oulun Energian johtokunnan ja Pohjoista voimaa ympäristöraadin puheenjohtaja Jari Latvala, puh. 040 587 3483Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä, puh. 044 703 3105

YmpäristötiliOulun Sähkönmyynti Oy:n vihreiden tuotteiden hintaan sisältyy tilille talletettava ympäristöosuus, jonka Oulun Energia kaksinkertaistaa maksamalla ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden. Ympäristötilille talletetut varat käytetään uusiutuvien energiamuotojen tutkimukseen, lisärakentamiseen ja ympäristötekojen tukemiseen. Ympäristötililtä annetaan tukea vastuulliseen energiankäyttöön ja energiansäästämiseen kannustaville hankkeille. Varojen käyttökohteista tekee ehdotuksen Oulun Energian johtokunnalle Pohjoista voimaa ympäristöraati.

YmpäristöraatiPohjoista voimaa ympäristöraati on asiantuntijoista ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n asiakkaista koottu toimielin, jonka päätehtävänä on ohjata ympäristötilin varojen käyttöä. Raati laatii vuosittain ehdotukset ympäristötilin varojen käytölle tehtyjen ehdotusten ja raadin jäsenten omien ehdotusten pohjalta. Ympäristöraadin puheenjohtajana toimii Oulun Energia -liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja (Jari Latvala) ja muina pysyvinä jäseninä johtokunnan varapuheenjohtaja (Outi Hägglund), Oulun Energian toimitusjohtaja (Juhani Järvelä) ja Oulun Sähkönmyynti Oy:n myyntipäällikkö (Seppo Tuomi, raadin sihteeri). Vaihtuvina asiakkaiden asiantuntijaedustajina raadissa toimivat tällä hetkellä toimitusjohtaja Arto Ylimartimo, professori Timo Ojala ja projekti-insinööri Tuuli Pohjola.