Ympäristötili mahdollistaa niin suuret kuin pienetkin ympäristöhankkeet

11.07.2017 - 14:53

Oulun Energian sähkösopimusasiakkaat voivat osallistua arvokkaaseen ympäristötyöhön helpolla tavalla. Ympäristöystävällisten Vihreävirta- ja Tuulivirta-sähkösopimusten hintaan sisältyy pieni ympäristöosuus, joka tilitetään ympäristötilille. Oulun Energia puolestaan kaksinkertaistaa tämän summan maksamalla ympäristötilille euron jokaista asiakkaalta tullutta euroa kohden. Ympäristötililtä rahoitetaan tärkeitä ympäristöhankkeita, kuten uusiutuvien energialähteiden tutkimusta ja lisärakentamista sekä vastuulliseen energiankäyttöön ja energiansäästöön kannustavia hankkeita.

Yksi tärkeimmistä ympäristötilin rahoittamista hankkeista on aurinkoenergian pilottihanke, joka käynnistyi vuonna 2013. Hankkeen tarkoituksena oli haastaa mukaan omakotitalon omistajia eri puolilta Suomea, jotka olivat kiinnostuneita tuottamaan osan omasta käyttösähköstään aurinkopaneeleilla.

Hanke sai yli sata hakemusta ympäri Suomen, ja mukaan valittiin kuusitoista Pelle Pelotonta muun muassa Rovaniemeltä, Kuusamosta, Tampereelta, Keminmaasta ja Oulun seudulta. Aurinkopaneelien asennuskustannuksista kolmasosa maksettiin ympäristötililtä, jota vastaan pilottikohteiden aurinkosähkön tuotantoa ja paneelien toimivuutta talviolosuhteissa seurattiin tarkasti hankkeen ajan.

”Pilotti onnistui hienosti ja se todisti, että aurinkopaneelit tuottavat sähköä Pohjois-Suomessa saman verran kuin Pohjois-Saksassa. Nykyisin aurinkopaneelit ovat osa Oulun Energian laajaa tuoteperhettä”, kertoo myyntijohtaja ja ympäristöraadin puheenjohtaja Seppo Tuomi.

Toinen hyvä esimerkki ympäristötilin kautta rahoitetusta tärkeästä projektista on Oulun ammattikorkeakoulussa tehty liiketalouden opinnäytetyö, jossa selvitettiin ihmisten kierrätyskäyttäytymistä ja mahdollisuuksia kierrättämiseen eri asumismuodoissa. Selvitys tehtiin jätteitä energiana hyödyntävän Laanilan ekovoimalaitoksen tarpeiden pohjalta, ja tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka tiedottaa asukkaita kierrätyksestä. Tutkimuksessa saatiin erinomaista tietoa, ja tuloksia hyödynnettiin esimerkiksi kierrätysohjeistuksissa.

Ympäristöraatilaisia yhdistää arvostus ympäristöä kohtaan

Ympäristötilin varojen käytöstä vastaa ympäristöraati, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Raati koostuu Oulun Energian pysyvistä asiantuntijajäsenistä, joita ovat myyntijohtaja Seppo Tuomen lisäksi kehityspäällikkö Mikko Rasi, hankinta- ja laatupäällikkö Markku Väyrynen sekä laatu- ja ympäristöjohtaja Tarja Väyrynen. Lisäksi raatiin kuuluu kolme vaihtuvaa ulkopuolista jäsentä. Asiantuntijaedustajana toimii Janne Hietaniemi Solvedista, yritysasiakkaita edustaa Marko Lind Technopoliksesta ja kuluttaja-asiakkaita Tuuli Pohjola Oulun yliopistosta. Kaikki ympäristöraatilaiset ovat alojensa huippuammattilaisia.

Ympäristöraati tekee ehdotuksensa Oulun Energian hallitukselle varojen käytöstä. Lisäksi raadin vastuullaan on valvoa asiakasnäkökulman toteutumista ja varojen käyttöä. Ympäristöraatilaisia yhdistää arvostus ympäristöä ja kestävää kehitystä kohtaan sekä halu tukea ympäristötyötä.

”Raatiin kuuluminen on jäsenille kunnia-asia ja työtä tehdään vilpittömästi rakkaudesta lajiin”, Seppo Tuomi kertoo.

Tuuli Pohjola ja Marko Lind ovat jo toisen kauden ympäristöraatilaisia. Lind tuo raatiin yrityskentän näkökulman. Häntä pyydettiin raadin jäseneksi, kun edellinen Technopoliksen Oulun johtaja siirtyi uusiin tehtäviin organisaatiossa. Tuuli Pohjola valittiin ympäristöraatiin mukaan esimiehensä suosituksesta, sillä hänellä on vahvaa kokemusta esimerkiksi cleantechistä ja biotalousalasta. 

”Ympäristöraadin aihepiirit ovat minulle tuttuja ja esimieheni tunsi kiinnostukseni ympäristö- ja energia-asioihin ja kipinän maailmanparannukseen”, kertoo Tuuli Pohjola.

Pohjola toteaa, että kaksi projektia on ollut ylitse muiden. Nämä ovat edellä mainittu aurinkopilotti sekä koululuokille järjestetty ekotekokilpailun, joka päättyi ohjelmalliseen energia-gaalaan. Kilpailussa luokat ideoivat lähiympäristöä kohentavia ekotekoja ja sekä osallistuivat energiansäästökilpailuun. Gaalaan osallistui edustajia kaikista kouluista ja Kärppien pelaajat palkitsivat voittajia. Mukana gaalan järjestelyissä olivat myös opetus- ja ympäristötoimi sekä tilakeskus.

”Oli inspiroivaa huomata kuinka monipuolisia ja idearikkaita ehdotuksia koululaiset olivat luoneet ja kuinka iloisessa yhteistyön hengessä Oulun kaupunki halusi muistaa lapsia ja nuoria”, Pohjola mainitsee ylpeänä.   

Kuka tahansa voi vaikuttaa

Oman idean voi käydä jättämässä ympäristöraadille Oulun Energian nettisivuilla. Ympäristöraati käsittelee kaikki ehdotukset, palkitsee hyvät ideat ja toteuttaa niistä parhaimmat.

Ympäristöraatilaiset ovat kiinnostuneita esimerkiksi opinnäytetöistä, jotka liittyvät energia-alaan ja sen kestävään kehittämiseen. Myös erilaiset startup-projektit kiinnostavat raatilaisia suuresti.

”Kaikki ideat ovat enemmän kuin tervetulleita”, Seppo Tuomi muistuttaa.