Vuoden ilmastoteko 2014 -tunnustus Farmivirralle

02.04.2014 - 12:00

Energia-alan kestävän kehityksen foorumi on valinnut Vuoden ilmastoteoksi 2014 Oulun Sähkönmyynti Oy:n Farmivirran. Foorumi pitää Farmivirtaa pioneerityönä lähienergian puolesta ja haluaa valinnallaan kannustaa energia-alan uudenlaisten toimintamallien esilletuloa. Farmivirta menestyi kaikilla Vuoden ilmastoteon valintakriteereillä mitattuna.

Oulun Sähkönmyynti Oy on luonut ainutlaatuisen toimintamallin energiatoimialalle; sähkösopimuksen, jossa kuluttaja voi ostaa toisen kuluttajan tuottamaa sähköä eli Farmivirtaa.

”Kuluttaja voi ensimmäistä kertaa ostaa toisen kuluttajan tuottamaa sähköä, ja tukea hajautettua energiantuotantoa. Samalla voi konkreettisesti vaikuttaa siihen, miten sähköä Suomessa tuotetaan”, Oulun Sähkönmyynnin myyntijohtaja Seppo Tuomi sanoo.

Farmivirta tuotetaan mikro- ja pienvoimaloissa 100 prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä, kuten puulla, vedellä, tuulella ja auringolla. Farmivirran tuottajan voimalaitos on liitetty sähköverkkoon ja Oulun Sähkönmyynti ostaa tuottajan omasta käytöstä ylijäävän sähkön ja myy sen eteenpäin Farmivirtana. Ensimmäiset tuottaja- ja ostosopimukset on tehty.Oulun Energia on tukenut kehitystyötä Farmivirta-toimintamallin aikaansaamiseksi. Farmivirta onkin konkreettinen esimerkki energiakonsernin uuden strategian mukaisesta toiminnasta, jossa kehitetään nykyisen toiminnan lisäksi vahvasti uusiutuvaan ja lähienergiaan pohjautuvaa hajautettua energiantuotantoa ja älykkäitä energiapalveluja.  

”Hajautettu energiantuotanto kasvattaa kotimaista sähköntuotantokapasiteettia kestävällä tavalla ja varmistaa kotimaisen energian riittävyyden myös tulevaisuudessa. Farmivirta edesauttaa muun muassa itse tuotetun puuenergian pääsyä markkinoille”, Tuomi toteaa.

Vuoden 2014 ilmastoteko julkistettiin 2.4.2014 Energiateollisuus ry:n Ilmastoseminaarissa Kalastajatorpalla Helsingissä. Kestävän kehityksen foorumin puheenjohtajan, ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokan luovuttaman palkinnon vastaanotti Oulun Sähkönmyynnin myyntijohtaja Seppo Tuomi sekä Farmivirran tuottaja, Alpuan kehitys ry:n puheenjohtaja Asko Karhunen.

Kestävän kehityksen foorumi myönsi Vuoden ilmastoteko -tunnustuksen neljännen kerran

Nyt neljättä kertaa jaettu Vuoden ilmastoteko -tunnustus myönnetään vuosittain energia-alaan liittyvälle yritykselle tai yhteisölle, joka on toteuttanut ilmastonmuutosta hillitseviä investointeja tai kehittämishankkeita tai muutoin toiminnallaan torjunut ilmastonmuutosta. Kotimainen energiateollisuus haluaa palkita ja tukea eri toimijoiden panostuksia hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Voittajan valitseva Energiateollisuuden Kestävän kehityksen foorumi on pysyvä asiantuntijaryhmä, joka käy keskustelua kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksen torjunnasta. Kansliapäällikkö Hannele Pokan ohella foorumin jäseniä ovat ympäristötoimittaja Kari Rissa, WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder, Sitran vanhempi asiantuntija Jukka Noponen, Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kehitysjohtaja Olli Hietanen, Aalto-yliopiston professori Raimo Lovio sekä muusikko Sipe Santapukki.>> Tutustu Farmivirtaan>> Tutustu Vuoden ilmastoteko 2014 -kilpailuun