Vaarallisia kaivu- ja purkutöitä Oulussa

05.06.2013 - 21:57

Oulussa ilmeni kesäkuun alussa kahden vuorokauden sisällä kolme eri tilannetta missä vaarannettiin vakavasti sähköturvallisuus kun kahdessa tapauksessa kaivutöissä ryhdyttiin siirtämään sähkönjakeluverkon jakokaappia ilmoittamatta Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:lle ja kolmannessa purettiin kerrostalo ja jakokaappi vaurioitui, jolloin kerrostalo jäi sähköttä Isokadulla.

Kaikissa tapauksissa sähköiskun vaara tekijöille oli ilmeinen ja samalla vaarannettiin kiinteistöjen ja alueen sähkönjakelu, sekä ulkopuolisten turvallisuus.

Kaivutöissä ei jännitteisiä kaapeleita saa käsitellä eikä niitä saa jättää suojaamatta. Kaivuohjeissa ja kaivuluvassa edellytetään että kaivaja selvittää etukäteen kaivualueella olevat johdot ja putkistot ja on yhteydessä niiden omistajaan turvallisuuden varmistamiseksi. Oulun Energia antaa maksutta kartat niin kaapeleista, kuin kaukolämpöputkistoista ja tarvittaessa järjestetään kaapelinäyttö. Kustannukset kaapeleiden suojaamisesta ja sähköttömäksi saattamisesta kuuluvat kaivutyön tilaajalle tai urakoitsijalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaan.

Työalueen ja kaivantojen suojaukset turvallisuusmääräysten mukaisesti kuuluvat myös kaivutyön tilaajan kautta urakan päätoteuttajan vastuulle. Työn tilaajalla on tilaajavastuulain mukaisesti omat velvoitteensa, kuten turvallisuuskoordinaattorin nimeäminen.

Sähkönjakeluverkon töitä saa tehdä vain verkonhaltijan luvalla. Varomattomat kaivutyöt aiheuttavat suhteettoman paljon turhia sähkönjakelun vikakeskeytyksiä vuosittain.

Kaivutöistä on ilmoitettava ajoissa niille osapuolille, keiden infraa maassa kaivualueella on, jotta ajoissa voidaan kaikki turvallisuustoimenpiteet tehdä ja aina ei esimerkiksi sähkökaapeleita voi kytkeä jännitteettömäksi, jolloin kaivutyö vaatii erityistä varovaisuutta ja johtoja joudutaan suojaamaan väliaikaisesti.

Aiheutetut vikakustannukset peritään niin ikään aiheuttajalta ja vaaraa aiheuttavista töistä ilmoitetaan viranomaisille.