Oulussa suurten kaupunkien halvin kaukolämpö

23.05.2011 - 08:00

Oulussa on Suomen suurista kaupungeista selvästi edullisin kaukolämpö. Energiateollisuus ry:n keräämien tilastojen mukaan Oulun Energian kaukolämmön kokonaishinta suuressa kerrostalossa on 46,27, pienessä kerrostalossa tai rivitalossa 47,72 ja pientalossa 60,81 euroa megawattitunnilta. Vertailuryhmässä vastaavat hinnat painotettuina keskiarvoina ovat 60,07 euroa, 64,26 euroa ja 71,62 euroa megawattitunnilta. Vertailussa on mukana Suomen kaksitoista suurinta kaupunkia. Hinnat koskevat kaukolämmön runkoverkon piirissä olevia asiakkaita, joiden osuus Oulussa kaikista asiakkaista on 92 prosenttia. Energiateollisuus ry:n tilastointi perustuu niin sanottuihin tyyppiasiakkaisiin. Käytännössä Oulussa esimerkiksi pientalon kaukolämpölasku on keskimäärin veroineen noin 1 100 euroa vuodessa.Oululainen kerrostaloasukas säästää miltei 30, rivitalossa asuva jopa 35 ja pientalossa asuva lähes 18 prosenttia muiden suurten kaupunkien asukkaisiin verrattuna. Energia- ja jäteverojen kohoaminen nosti tämän vuoden alussa kaukolämmön hintaa. Veronkorotukset siirtyivät kuitenkin Oulussa vähemmän asiakashintoihin kuin muualla Suomessa. Oulussa korotus oli keskimäärin kymmenen prosenttia – muualla keskimäärin 12 prosenttia. Näin ero oululaisten asiakkaiden hyväksi vain kasvoi.

Edullinen hinta tavoitteena

Oulun Energian tuotannosta ja kaukolämmöstä vastaava johtaja Jukka Salovaara sanoo kaukolämmön perinteisesti halvan hinnan Oulussa johtuvan monista seikoista. ”Täällä on määrätietoisesti ja usein eri keinoin pyritty pitämään kaukolämpö edullisena. Tuotanto- ja polttoaineratkaisut ovat tukeneet tätä päämäärää. Ylivoimainen valtaosa kaukolämmöstä tehdään Toppilan voimalaitoksella tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantona”, hän korostaa.Kaupunkialueen lisäksi Oulun Energian tuottama kaukolämpö pitää lämpimänä Oulun naapurikunnista merkittäviltä osin Kiimingin, Haukiputaan, Oulunsalon ja Kempeleen. Oululaisista noin 90 prosenttia on jo kaukolämmön piirissä. Kaukolämmön kysyntä ja käyttö kasvaa Oulun seudulla maltillisesti prosentin tai pari vuodessa. Kasvu pysyy rauhallisena myös jatkossa, sillä rakennusten lisääntyvä energiatehokkuus pienentää lämmityksen tarvetta.Parhaillaan Oulun Energia rakentaa uutta 13,6 kilometriä pitkää kaukolämmön siirtolinjaa, joka kulkee Oulusta Välikylän yrityspuiston kautta Jääliin ja edelleen Kiimingin kuntakeskukseen. Tämä mahdollistaa Toppilan voimalaitoksen tuottaman lämmön käytön myös Kiimingissä. Lisäksi kaukolämpöverkon piiriin voidaan kaavoittaa uusia alueita Oulun itäpuolelta. Johtaja Salovaaran mukaan muita suuria kaukolämpöhankkeita ei lähivuosina ole näköpiirissä – verkoston täydennysrakentamista kylläkin.

Kaukolämmön hintavertailu (Pdf)Lisätiedot:johtaja Jukka Salovaara, puh. 044 703 3600