Oulun keskustan kaukojäähdytys ei vielä ajankohtaista

28.09.2011 - 12:06

Oulun Energia on tutkinut mahdollisuutta kaukojäähdytyksen toimittamiseksi Oulun keskustan alueella. Kaukojäähdytysliiketoimintaa on tällä hetkellä Suomessa Helsingissä ja Turussa. Tampere on aloittamassa kaukojäähdytyksen vuonna 2011.Kaukojäähdytyksen kartoitus tuli ajankohtaiseksi Kivisydämen rakentamispäätöksen yhteydessä. Oulun keskustan kehittämissuunnitelmien myötä jäähdytystä tarvitsevien kohteiden määrä keskustassa tulee lisääntymään, mutta jää silti pieneksi verrattuna esimerkiksi Helsingin, Turun tai Tampereen vastaaviin kohteisiin. Diplomityönä tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin alustavasti mahdollisuutta sijoittaa kaukojäähdytyksen tuotantoyksiköt sekä jakeluverkoston runkoputkistot kalliotiloihin.Kaukojäähdytyksellä tarkoitetaan keskitetysti tuotetun jäähdytetyn veden jakelua erillisellä jakeluverkoston avulla useille rakennuksille. Jäähdytys toimii siten samalla periaatteella kuin kaukolämpökin. Kaukojäähdytyksellä voidaan korvata kiinteistöjen omia sähköllä toimivia jäähdytysjärjestelmiä.Diplomityön tulosten pohjalta Oulun keskustan alueella on arvioitu olevan jäähdytyskuormaa niukasti tarvittaviin investointeihin nähden. Investointia nostaa erityisesti kalliolouhinta, joka vaikuttaisi suoraan myös asiakashintoihin. Oulun Energia on tehdyn selvityksen perusteella päätynyt siihen lopputulokseen, että kaukojäähdytystä ei ole kannattavaa ryhtyä toteuttamaan kalliotilojen rakentamisen yhteydessä.Lisätietoja antavat Oulun Energian kaukolämpöpäällikkö Kaj Norrbacka, puh. 044 703 3420 tai yleissuunnittelija Mikko Vesterinen, puh. 044 703 3429