Oulun-Haukiputaan merituulivoimapuiston ympäristövaikutukset on arvioitu

23.03.2010 - 09:39

Pohjolan Voima Oy suunnittelee yhteistyössä Oulun Energian kanssa suurta tuulivoimapuistoa. Haukiputaan ja Oulun edustan merialueelle. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Oulun-Haukiputaan edustan merituulivoimapuistosta on nyt valmistunut. Merituulivoimapuiston suunniteltu teho on suurimmillaan noin 800 megawattia, joka saavutettaisiin noin 160 tuulivoimalaitosyksiköllä. Pienimmillään hanke olisi noin 100−150 megawattia ja koostuisi noin 30 tuulivoimalaitosyksiköstä. Hankkeeseen kuuluu tuulivoimapuiston lisäksi liitäntävoimajohdot valtakunnan verkkoon. Ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan hankkeen merkittävimmät vaikutukset koskisivat sähkön tuotannon päästöjen vähentymistä, työllisyyttä sekä kalastoa. Merituulivoimapuisto vähentäisi hiilidioksidipäästöjä jopa miljoona tonnia vuodessa, jonka lisäksi tuulivoimapuisto vaikuttaisi myönteisesti alueen elinkeinoelämään ja työllisyyteen. Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana hankkeen suunnittelua on jatkettu. Arvioinnin tuloksena tehtiin uusi suunnitelma, joka vähentää hankkeen vaikutuksia kalastoon ja kalastukseen, maisemaan, lintuihin ja Natura-alueelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin neljää eri hankevaihtoehtoa. Myös sähkönsiirron reittivaihtoehtojen suunnittelua jatkettiin ympäristövaikutusten arvioinnin aikana. Sähkö siirretään merialueelta rannikolle merikaapeleiden avulla. Merikaapeleiden osalta arvioinnissa tarkasteltiin kahta eri linjausvaihtoehtoa, joissa kaapelit rantautuvat joko Haukiputaan Halosenniemen-Martinniemen alueelle tai Iin Laitakariin. Maa-alueilla sähkönsiirron osalta tarkasteltiin yhteensä seitsemää eri reitti-vaihtoehtoa. Merituulivoimapuiston arviointiselostus on jätetty yhteysviranomaiselle, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Selostus ja sen liiteraportit on asetettu nähtäville lausuntoja ja mielipiteitä varten. Arvioinnin tuloksia esitellään keskiviikkona 24.3.2010 klo 18.00 alkaen Virpiniemen liikuntaopiston auditoriossa (Hiihtomajantie 27, Haukipudas). Oulun-Haukiputaan edustan merituulivoimapuisto on osa Pohjolan Voiman suunnitelmia päästöttömän ja vähäpäästöisen voimalaitoskapasiteetin rakentamiseksi. Pohjolan Voima on Suomen suurin tuulivoiman rakentaja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian kanssa. YVA-selostus ja muu aineisto löytyvät osoitteesta:http://projektit.ramboll.fi/yva/pvo/oulu-haukipudas/