Oulun Energiasta osakeyhtiö vuoden lopussa

06.11.2014 - 10:00

Oulun Energia -liikelaitos yhtiöitetään 31.12.2014 Oulun Energia Oy:ksi. Viime vuonna eduskunnassa hyväksytyn kuntalain muutoksen myötä varmistui, että Oulun Energia -liikelaitos yhtiöitetään. Yhtiöittämisen taustalla on se, että Oulun Energian kaltaiset kunnalliset liikelaitokset eivät Euroopan komission mukaan ole EU-sääntöjen mukaisia kilpailuneutraliteetin osalta.

Oulun kaupunki omistaa edelleen sataprosenttisesti Oulun Energian, ja hyöty, hyvinvointi ja verotulot yhtiön toiminnasta jäävät jatkossakin seudun hyväksi. Oulun Energia Oy pyrkii edelleen parantamaan ja kehittämään palveluja asiakkaille kilpailukykyiseen hintaan.

Asiakkaiden sopimukset jatkuvat keskeytyksettäAsiakkaiden sopimukset jatkuvat keskeytyksettä ja entisin ehdoin Oulun Energia Oy:n kanssa. Asiakkaiden ei tarvitse huolehtia tai tehdä mitään yhtiöitymisen johdosta. Palvelut jatkuvat keskeytyksettä, yhteystiedot ovat entiset.

Kuluneen syksyn aikana asiakkaita on tietoisesti harhautettu vaihtamaan sähköntoimittajaa sähkönmyyjäyhtiön nimenvaihdoksen yhteydessä. Oulun Energia korostaa, että yhtiöittäminen ei ole tapahtuma, jossa Oulun Energian toiminta lakkaisi tai sähkön toimitus millään tavalla häiriintyisi tai keskeytyisi. Oulun Energia kehottaa asiakkaitaan välttämään tällaista epäasiallista markkinointia, ja ilmoittamaan siitä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Oulun Energia -konsernissa työskentelee noin 350 energia-alan ammattilaista, ja Oulun Energian lähienergiaan perustuva toiminta työllistää seudulla välillisesti noin 1 500 henkilöä. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2013 noin 239 miljoonaa euroa.

Vuoden vaihteessa konsernin muodostavat emoyhteisönä toimiva Oulun Energia Oy sekä tytäryhtiöt Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Oulun Energia Urakointi Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy ja Turveruukki Oy. Samalla Oulun kaupungin kokonaan omistama Haukiputaan Energia Oy sulautuu Oulun Energia Oy:öön.