Oulun Energian ekovoimalaitoksen peruskivi muurattiin 1.10.

01.10.2010 - 16:13

Laitos on merkittävä energiantuotanto- ja ympäristöinvestointi

Ouluun rakennettavan Laanilan ekovoimalaitoksen peruskivi muurattiin perjantaina 1.10. Kaupalliseen käyttöön vuoden 2012 syyskesällä valmistuva Oulun Energian uusi voimalaitos jalostaa vuosittain noin 120 000 tonnia syntypaikkalajiteltua kotitalouksien sekajätettä höyryksi, sähköksi ja kaukolämmöksi.Peruskiven päämuuraajana tilaisuudessa toimi ympäristöministeri Paula Lehtomäki, jonka johdolla laitoksen perustuksiin kätkettiin teräslieriö, jonka sisälle oli asetettu muun muassa peruskirja, tuoreita sanomalehtiä ja nyt käytössä olevia rahoja. Ekovoimalaitos on merkittävä energiantuotanto- ja ympäristöinvestointi. Oulun apulaiskaupunginjohtaja ja ekovoimalaitoksen rakennustoimikunnan puheenjohtaja Timo Kenakkala muistutti puheessaan, että läntisessä Euroopassa jätteiden hyötykäyttö energian tuottamiseen on paljon yleisempää kuin Suomessa. Täälläkin muuhun hyötykäyttöön sopimattomien jätteiden jalostaminen energiaksi on kuitenkin kasvussa. Parhaillaan Suomessa on rakenteilla tai suunnitteilla useita jätevoimalaitoksia.”Oulussa oltiin hyvissä ajoin ja vähän etukenossakin liikkeellä, sillä Oulun Energia aloitti oman ekovoimalaitoksensa valmistelun jo vuonna 2002. Ympäristöluvan ja siitä tehtyjen valitusten käsittely kesti kuitenkin aina vuoden 2009 huhtikuuhun asti, jolloin korkein hallinto-oikeus antoi laitokselle lopullisen ympäristöluvan”, totesi Kenakkala.Kemiran tehdasalueelle sijoittuva ekovoimalaitos tuottaa ympäristöhyötyjä ennen kaikkea pienentämällä merkittävästi Oulun Ruskon kaatopaikalle kertyvän jätteen määrää. Vielä tällä hetkellä Ruskoon tuodaan vuosittain jätettä noin 100 000 tonnia. Ekovoimalaitoksen käynnistymisen myötä määrä putoaa noin 40 000 tonniin. Samalla kaatopaikalta ilmaan erittyvät metaanipäästöt supistuvat. Kun metaania nyt erittyy Ruskosta noin 380 tonnia vuodessa, putoaa määrä ekovoimalaitoksen ansiosta 45 tonniin. Myös muut kaatopaikan aiheuttamat ympäristöhaitat pienentyvät. Ekovoimalaitos auttaa myös vastaamaan odotettavissa oleviin, entistä tiukempiin kaatopaikkasijoitusta koskeviin määräyksiin. Oulun Energian kannalta tärkeää on myös, että laitos monipuolistaa sen tuotantorakennetta ja polttoainelähteitä. Jätteiden sisältämän energian hyödyntäminen vähentää myös tarvetta käyttää öljyä huippukuormatilanteissa.Laanilan ekovoimalaitos on kaikkiaan noin 79 miljoonan euron investointi. Laitos rakennetaan mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Se käyttää nykyaikaisinta tekniikkaa ja täyttää kaikki EU:n jätteidenpolttoa koskevat määräykset. LisätiedotOulun kaupunkiApulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala Puh. 044 703 1112

Oulun EnergiaToimitusjohtaja Juhani JärveläPuh. 044 703 3105Projektipäällikkö Mikael TervaskantoPuh. 044 703 3703