Oulun Energialta merkittävä investointi kiertotalouteen

25.02.2019 - 07:16

Oulun Energia investoi kiertotalouteen rakentamalla jätteiden lajittelulaitoksen Ruskoon Laren viereen.

Pohjois-Suomen teollisuuden ja kaupan tuottaman jätteen sekä rakennusjätteen kierrätys paranee Oulun Energian uuden lajittelulaitoksen valmistuttua. Investointipäätös on tehty, ja noin 22 miljoonaa euroa maksavan laitoksen rakentaminen alkaa kesällä 2019.

Jätteiden lajittelulaitokselta erotellaan kierrätettäväksi muun muassa muoveja, kuituja, puuta ja metalleja. Kierrätyskelpoisten materiaalien lisäksi lajittelusta tulee laadukasta kierrätyspolttoainetta Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen ja polttokelpoista jätettä Laanilan ekovoimalaitoksen käyttöön. Lajittelulaitos sijoittuu Kiertokaari Oy:n Ruskon jätekeskukseen, lajitteluareena Laren yhteyteen. Sen vaikutuksesta jätteiden kierrätysaste paranee yli kolminkertaiseksi nykyiseen käsittelyyn verrattuna. Laitos on valmis ja käytössä syksyllä 2020.

Jätteiden lajittelu vähentää ilmastokuormitusta

Jätteen energiakäytön ilmastovaikutus on pienempi kuin fossiilisella polttoaineella. Lajitellun polttokelpoisen jätteen käyttö vähentää energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä, kun se korvaa turpeen käyttöä. Oulun Energian tavoitteena on 90 prosentin hiilineutraalisuus omassa energiantuotannossa vuonna 2030 ja täysi hiilineutraalisuus 2040-luvulla. Investointi vie Oulun Energiaa kohti tätä tavoitetta. 

Kiertotalouden edistäminen vähentää myös negatiivisia ilmastovaikutuksia, kun materiaaleja käytetään tehokkaasti. Jätteen käsittelykapasiteetti Ruskossa kolminkertaistuu uuden laitoksen myötä sataantuhanteen tonniin vuodessa. Kierrätykseen saadaan noin 20 prosenttia lajittelulaitokselle sisään tulevasta jätteestä, riippuen vastaanotettavan jätteen ja kierrätykseen eroteltujen materiaalien laadusta.

”Kiertotalouden kautta saatava uusiomateriaali antaa yrityksille nykyistä kustannustehokkaampia mahdollisuuksia tehdä ekologisesti kestävää ja liiketaloudellisesti kannattavaa liiketoimintaa. Oulun Energian strategisena tavoitteena on luoda kiertotaloudesta itselleen tulevaisuuden uusi liiketoiminnallinen tukijalka”, toteaa Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä ylpeänä.

Laren toiminta uudistuu

Uusi lajittelulaitos rakennetaan nykyisen Lare-rakennuksen jatkeeksi ja Lare toimii edelleen jätteiden vastaanottotilana. ”Korkean teknologian laitosinvestointi lisää erilaisten jätteiden käsittelykapasiteettia, ja kasvun myötä voimme palvella laajempaa asiakaskuntaa”, kertoo liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala Oulun Energialta. Uusi laitos muuttaa hieman Laren toimintaa jätteitä tuovien kotitalouksien ja yritysten osalta. Pienkuormien ajojärjestelyt muuttuvat laitoksen rakentamisen myötä. Raskaan liikenteen kulku lajittelulaitokselle siirtyy uudelle ajoreitille Ruskonseläntielle.

Kiertokaari ottaa vastaan sekä kotitalouksien että jätelain sallimissa rajoissa myös yritysten seka- ja rakennusjätteet vastaan entiseen tapaan. Jätteiden käsittelylaitoksella ei käsitellä yhdyskuntajätettä, kuten kodin arjessa syntyvää, roskapusseihin kerättävää polttokelpoista sekajätettä, joka viedään edelleen suoraan Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitokselle. Tältä osin kotitaloudet toimivat kuten tähänkin saakka.

”Jätteiden lajittelulaitoksesta saatavien kokemusten perusteella tutkimme myös kotitalouksien yhdyskuntajätteen keskitettyä lajittelua. Toivottavasti tuloksena on jatkossa uusia investointeja kiertotalouteen 2020-luvulla”, summaa Pertti Vanhala tulevaisuuden tilannetta.

 

Lisätiedot hankkeesta: https://www.oulunenergia.fi/oulun-energia/tietoa-oulun-energiasta/energi...


Kaikki uutiset