Oulun Energialla vahva vuosi 2018

01.04.2019 - 09:30

Yhtiö onnistui taloudellisesti hyvin – tarkensi polkuaan hiilineutraalisuuteen

Oulun Energialle vuosi 2018 oli varsin onnistunut. Yhtiö suoriutui taloudellisesti hyvin, toteutti strategista kehitystään monipuolisten energiapalvelujen tarjoajaksi sekä tarkensi hiilineutraalisuuteen johtavaa polkuaan. Oulun Energian toimitusjohtaja Juhani Järvelä luonnehtiikin viime vuoden olleen yhtiölle tulevaisuuden rakentamisen aikaa.

Liikevaihtoa Oulun Energia -konserni keräsi 288,6 miljoonaa euroa vuonna 2018. Edellisvuonna vastaava luku oli 281,8 miljoonaa euroa. Lievä kasvu johtui Juhani Järvelän mukaan lähinnä sähkön myyntituottojen kasvusta.

Oulun Energian liiketulos vuonna 2018 oli puolestaan 32,9 miljoonaa euroa.

”Vuonna 2015 tapahtuneesta yhtiöittämisestä aiheutuneet kertaerät pois lukien liiketuloksemme parantui vuonna 2018 noin 1,4 miljoonaa euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Edellisvuoden tavoin pystyimme tehostamaan toimintaamme”, hän kertoo.

91-prosenttisesti hiilineutraali vuonna 2030

Osallistuminen ilmastonmuutoksen torjuntaan on Oulun Energian tulevaisuuden linjauksissa keskeisellä sijalla. Yhtiö on aikaisemmin kertonut tavoittelevansa täyttä hiilineutraalisuutta kokonaan ja osittain omistamassaan energiantuotannossa vuoteen 2050 mennessä.  

Oulun Energian viime vuonna tarkentama etenemispolku osoittaa, että yhtiö on 91-prosenttisesti hiilineutraali jo vuonna 2030 ja 98-prosenttisesti vuonna 2040.

”Vuonna 2050 olemme siirtyneet jo hiilinielun puolelle – toimintamme sitoo enemmän hiilidioksidia kuin tuottaa sitä. Tämä on mahdollista, kun huomioidaan, että voimalaitoksissamme syntyvä biotuhka jalostetaan metsälannoitteeksi. Biotuhkalannoitus kiihdyttää puiden kasvua ja parantaa näin merkittävästi niiden kykyä sitoa hiilidioksidia”, selvittää toimitusjohtaja Järvelä.

Vuoden 2018 kesällä Oulun Energia aloitti Laanilan biovoimalaitoksen rakentamisen ja laitos valmistuu vuoden 2020 loppusyksyllä. Uusi laitos avaa Oulun Energialle tien kohti hiilineutraalisuutta, koska siinä voidaan käyttää biopolttoaineita ilman teknisiä rajoituksia. Tulevaisuudessa se puolittaa yhtiön hiilidioksidipäästöt korvatessaan Toppilan voimalaitoksen käytöstä poistuvan ykkösyksikön.

Biovoimalaitos on yhtiölle jätti-investointi, jonka kustannusavio on noin 200 miljoonaa euroa.

Kiertotaloutta ja älyliikennettä

Merkittävän investoinnin Oulun Energia on tehnyt myös kiertotalouteen, joka on yksi yhtiön uusista liiketoiminnoista.

”Valmistelimme vuonna 2018 investointia jätteiden lajittelulaitokseen. Varsinaisen rakentamispäätöksen teimme vuoden 2019 alkupuolella. Laitos mahdollistaa kierrätykseen kelpaavien materiaalien palauttamisen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen kelpaamattoman ainesosan jalostamisen energiaksi. Noin 22 miljoonaa euroa maksava laitos valmistuu vuoden 2020 kesällä”, kertoo Juhani Järvelä.

Oulun Energia on kehittänyt uutta liiketoimintaa myös älyliikenteen tiimoilta. Yhtiön älyliikenneyksikön suoritukseen toimitusjohtaja Järvelä on tyytyväinen.

”Yksikkö voitti automaattisia liikennevalvontalaitteita koskeneen poliisin valtakunnallisen tarjouskilpailun. Lisäksi se on rakentanut edistynyttä telematiikkaa Pohjantielle laajan moottoritien parannuksen yhteydessä. Näin olemme mukana parantamassa myös liikenneturvallisuutta ”, hän kertoo.

Tutustu Oulun Energian vuosikertomukseen 2018


Kaikki uutiset