Oulun Energialla onnistunut vuosi 2019

02.03.2020 - 09:37

Tulostiedote 2.3.2020

Isojen investointien rakentaminen eteni suunnitellusti, taloudellinen suoritus hyvä

Oulun Energian vuosi 2019 oli monin tavoin onnistunut. Yhtiö toteutti merkittäviä investointeja ja muun muassa tarkensi reittiään kohti hiilineutraalisuutta. Samalla Oulun Energian taloudellinen menestys oli hyvällä tasolla.

Toimitusjohtaja Juha Juntunen Oulun Energiasta on kaiken kaikkiaan tyytyväinen yhtiön viimevuotiseen suoritukseen. Erityisesti hän nostaa esille sen, että yhtiön isojen investointien rakentaminen eteni suunnitelmien mukaan. Laanilan teollisuusalueelle nousee parhaillaan suuri biovoimalaitos ja Ruskon jätekeskuksen yhteyteen jätteiden lajittelulaitos. ”Molemmat valmistuvat käyttöön kuluvan vuoden syksyllä. Investointina biovoimalaitos on runsaan 200 miljoonan ja lajittelulaitos noin 22 miljoonan euron suuruinen ”, hän sanoo.

Kohti hiilineutraalisuutta ja kiertotaloutta

Laitoksilla on iso merkitys Oulun Energian tulevaisuudelle. Ne toteuttavat yhtiön kahta suurta linjaa – hiilineutraalisuuden saavuttamista ja kiertotalouteen panostamista. ”Laanilan biovoimalaitos puolittaa hiilidioksidipäästömme. Tavoitteemme on, että oma energiantuotantomme on hiilineutraalia 2030-luvulla”, kertoo toimitusjohtaja Juntunen.

Kaukolämpöä ja sähköä tuottava biovoimalaitos hyödyntää pääpolttoaineenaan puuta, jonka lisäksi kierrätyspolttoaine näyttelee tärkeää osaa laitoksen toiminnassa.

Jätteiden lajittelulaitos puolestaan on Juha Juntusen mukaan Oulun Energialta iso panostus kiertotalouden kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on myös tehdä kiertotaloudesta merkittävää liiketoimintaa. ”Laitos ottaa vuosittain vastaan 100 000 tonnia teollisuuden, rakentamisen, purkamisen ja kaupan jätteitä. Lajittelun jälkeen tästä määrästä ei joudu kaatopaikalle juuri mitään”, hän huomauttaa.

Laitos erottelee jätteestä kierrätettäviksi soveltuvat raaka-aineet kuten muovit, metallit, lasin ja kuidut. Materiaalihyötykäyttöön, uusiomateriaaliksi tai maanrakentamiseen, on potentiaalia saada noin 30 prosenttia laitoksen vastaanottamasta jätteestä. Kierrätykseen kelpaamaton jäte käytetään polttoaineena Oulun Energian voimalaitoksissa.

Taloudellisesti hyvä vuosi

Myös taloudellisesti Oulun Energia onnistui vuonna 2019 hyvin. Sekä yhtiön liikevaihto että liiketulos kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Oulun Energian liikevaihto kohosi 322,3 miljoonaan euroon, liiketulos puolestaan 41,8 miljoonaan euroon. Liikevaihdon kasvu nyt päättyneellä tilikaudella edelliseen verrattuna oli 11,68 prosenttia eli 33,7 miljoonaa euroa, liiketuloksen taas 26,86 prosenttia eli 8,8 miljoonaa euroa.

”Molempien tunnuslukujen parantumisen taustalla on ennen kaikkea onnistunut energiakauppa ja ekovoimalaitoksen erinomainen toiminta”, kertoo Juha Juntunen.

Hyvää taloudellista menestystä hän pitää tärkeänä ennen kaikkea siksi, että se mahdollistaa Oulun Energian tulevaisuuden kannalta tärkeät investoinnit ja kehittämistoimet myös jatkossa.

Kuluvan vuoden Juha Juntunen kertoo lähteneen käyntiin suunnitelmien mukaan. ”Tärkeänä tavoitteena tälle vuodelle pidän biovoimalaitoksen ja jätteiden lajittelulaitoksen rakentamistöiden saattamista onnistuneesti loppuun sekä kaikkien liiketoimintojemme osalta luotettavaa ja asiakaskokemukseltaan hyvää toimintaa”, hän toteaa.

Mukana yhteisyrityksissä

Oulun Energia on vahvasti mukana kymmenen suomalaisen energiayhtiön perustamassa yhteisessä sähkönmyyntiyhtiössä ja asiakaspalveluyhtiössä, jotka aloittavat toimintansa huhtikuun alussa. Ensiksi mainittuun siirtyvät yhtiöiden sähkönmyyntitoiminnot, jälkimmäiseen taas niiden asiakaspalvelu ja laskutus. Oulun Energiasta uusiin yrityksiin siirtyvät Oulun Sähkönmyynti Oy:n liiketoiminta sekä iso osa asiakaspalvelua.

”Uskomme että yhteisyritykset tarjoavat keinon menestyä sähkömarkkinoiden jatkuvasti kiristyvässä kisassa. Taloudellisestikin Oulun Energialle on kannattavampaa olla mukana yhteistyössä kuin toimia yksinään”, arvioi Juha Juntunen. Hän muistuttaa, että pääosa Oulun Energian toiminnoista jatkuu ja kehittyy entisestään. Voimalaitokset tuottavat edelleen sähköä ja lämpöä, kaukolämpö virtaa koteihin ja yrityksiin, verkkoyhtiö hoitaa sähkönjakelun ja urakointiyhtiö tekee huoltoa, kunnossapitoa ja rakentamista.

 


Kaikki uutiset