Oulun Energia vie kiertotalousinvestointia eteenpäin

04.06.2018 - 08:30

Oulun Energia jatkaa kiertotalousinvestoinnin valmistelua Ruskoon, johon nousee jätteiden lajittelulaitos.

Jätteiden lajittelulaitoksesta on tehty laaja esiselvitysvaihe. Kannattavuuslaskelmat osoittivat, että rakennus- ja purkujätteiden sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden laitosmainen lajittelu on kustannustehokas tapa edistää Pohjois-Suomen kiertotaloutta. Paras paikka lajittelulaitokselle on Kiertokaari Oy:n Ruskon jätekeskuksessa nykyisen lajitteluareena Laren yhteydessä. Uusi laitos tulee täydentämään Laren toimintaa.

Jätteiden lajittelulaitoksella tullaan käsittelemään vuodessa 100 000 tonnia jätettä, muun muassa kaupan ja teollisuuden tuottamaan pakkausjätettä ja nykyisin Larella käsiteltäviä rakennus- ja purkujätteitä. Myös kotitalouksien tuottama purkujäte otetaan vastaan jätteiden lajittelulaitoksella. Laitoksella ei käsitellä yhdyskuntajätettä, kuten roskapusseja, jotka viedään edelleen polttoaineeksi Laanilan ekovoimalaitokselle.

Jäte kiertoon ja hyötykäyttöön

Rakennus-ja purkujätteen sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden lajittelussa erotellaan kierrätettäväksi muun muassa muoveja, kuituja, puuta ja metalleja. Kierrätykseen saadaan yhteensä noin 10-20 % sisään tulevasta jätteestä, riippuen materiaalien laadusta ja kysynnästä.

Jätteiden lajittelulaitokselta saadaan laadukasta kierrätyspolttoainetta Oulun Energian uuden biovoimalaitoksen käyttöön Laanilaan. Lajittelun tuloksena syntyy myös kierrätyskelvotonta polttokelpoista jätettä, joka hyödynnetään energiaksi Laanilan ekovoimalaitoksella. Lajittelussa syntyvä hienoaines pyritään hyödyntämään maanrakennuksessa. Jätteiden lajittelulaitos tukee kierrätystavoitteiden saavuttamista Pohjois-Suomessa. Jätteen energiakäytön ilmastovaikutus on pienempi kuin fossiilisella polttoaineella. Uusi lajittelulaitos vie osaltaan Oulun Energiaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

 

KUVA 1. Lajittelulaitos, 1. vaihe  Havainnekuva Laren viereen tulevasta lajittelulaitoksesta.

Rakentaminen alkaa näillä näkymin vuonna 2019. Laitoksen on tarkoitus valmistua viimeistään 2020.

 

KUVA 2. Lajittelulaitoksen toimintaperiaate.

Rakennettava uusi lajittelulaitos on uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa. Lajittelulaitoksessa jäte murskataan ja seulotaan erilaisin menetelmin. Modernein tekniikka on jätteen optista lajittelua, joka perustuu materiaalin tunnistamiseen ja halutun materiaalin poistamiseen isommasta virrasta. Hankkeessa selvitetään myös robottitekniikan käyttöä lajittelulaitoksella. Moderneja lajittelulaitteistoja toimittavat pääosin keskieurooppalaiset laitevalmistajat.


Kaikki uutiset