Oulun Energia toteuttaa laajan etäluentahankkeen 2011–2012

05.01.2011 - 11:25

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy ja Landis+Gyr ovat sopineet etäluentaratkaisun toimittamisesta yli 90 000 sähkönkäyttäjälle Oulussa ja Kiimingissä. Landis+Gyr voitti julkisen hankintakilpailun. Etäluentahanke on yksi Suomen suurimmista, ja se toteutetaan vuosina 2011–2012. Sen myötä historiaan jäävät manuaalinen mittarinluenta ja tasauslaskut. Etäluentaratkaisun käyttöönoton jälkeen kaikki Oulun Energian sähkönsiirtoasiakkaat kuuluvat etäluennan piiriin. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy ja Landis+Gyr ovat tehneet sopimuksen etäluentaratkaisun toimittamisesta. Sopimukseen kuuluu etäluentajärjestelmän operointi- ja ylläpitopalvelu seitsemäksi vuodeksi, ja se kattaa myös integraatiot Oulun Energian järjestelmiin. Lisäksi kauppa sisältää 62 000 uuden etäluettavan mittarin toimituksen ja asennuksen sekä ratkaisun suunnittelun ja toimitusprojektin hallinnan. Myös Landis+Gyrin aiemmin toimittamat noin 28 000 etäluettavaa mittapistettä liitetään palveluun.

Sähkön arviolaskutus historiaanEtäluentaan siirtymisen myötä sähkön arviolaskutus, kerran vuodessa tapahtuva mittarinluenta ja tasauslaskut jäävät historiaan. Mittarivaihdon jälkeen jokainen lasku perustuu todelliseen sähkönkulutukseen. Todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen avulla sähkönkäyttäjä voi paremmin seurata omaa kulutustaan ja sen taloudellisia vaikutuksia. Asiakkaalla on myös mahdollisuus saada nopeampaa ja tehokkaampaa asiakaspalvelua, kun palvelu perustuu reaaliaikaiseen kulutustietoon. Etäluenta moninkertaistaa kulutuksesta saatavan tiedon määrän, mikä mahdollistaa muun muassa lähes reaaliaikaisen jakeluverkon kuormitusasteen seurannan ja mahdollisten vikatilanteiden ennakoimisen. Etäluennan myötä voidaan kehittää myös uudenlaisia energiatuotteita. ”Näillä energianhallintatyökaluilla on suuri merkitys myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna: niiden avulla voimme vaikuttaa kokonaisenergiankulutuksen pienentämiseen ja suomalaisille asetettuihin tavoitteisiin energiatehokkuudesta”, kertoo toimitusjohtaja Antti Timonen Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:stä.Oulun Energia Siirto ja Jakelu OyOulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on vahva pohjoissuomalainen energiayhtiö. Vastaamme verkonhallinnasta ja sähkönsiirrosta omassa jakeluverkossamme Oulussa ja Kiimingissä. Huolehdimme asiakkaiden sähkönmittauksista ja vapaan sähkökaupan mittaustietojen käsittelystä. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy on osa Oulun Energia -konsernia. Yhtiössä työskentelee noin 40 työntekijää. Landis+Gyr OyLandis+Gyr Oy tarjoaa integroituja energianhallintaratkaisuja ja on maailmanlaajuisesti alansa markkinajohtaja. Yritys toimittaa sähkö-, kaasu- ja kaukolämpömittareita, etäluentajärjestelmiä ja luentapalveluita energiayhtiöiden tarpeisiin. Landis+Gyr toimii yli 30 maassa ja sen palveluksessa on 5 000 alan ammattilaista. Suomen yksikkö toimii etäluentajärjestelmien ja älykkään mittauksen teknologiakeskuksena, ja sen toimipaikat sijaitsevat Jyväskylässä ja Vantaalla.