Oulun Energia mukana palkitussa energiatehokkuusprojektissa

13.07.2017 - 12:27

Oulun kaupunki palkittiin 15.6.2017 kunniamaininnalla energiatehokkuussopimusten 20-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä. Tunnustus annettiin energiatehokkuussopimuksen ja energiaohjelmakauden 2008–2016 aikana tehdystä ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä.

Oulun Energia Urakointi Oy on ollut mukana Oulun kaupungin energiatehokkuusprojektissa vuodesta 2014 lähtien. Projektin aikana vaihdetaan noin 20 000 kappaletta vanhoja elohopeakatuvalaisimia uusiin LED-tekniikalla toimiviin valaisimiin Oulun alueella. Projektin aloitusvuonna 2014  vaihdettiin noin 6 000 valaisinta vanhoihin olemassa oleviin pylväisiin. Vuodelle 2017 vaihdettavia valaisimia on jäljellä noin 2 000 kappaletta, joista suurin osa tulee saneerata pylväistä ja kaapeleista lähtien.

Energia- ja kustannussäästöt ovat kaupungille merkittäviä. Vanha elohopeavalaisin kulutti keskimäärin 130 wattia, kun taas uusi LED-valaisin kuluttaa keskimäärin 40 wattia ja parhaimmillaan vain 14 wattia. LED-valaisimet ovat myös automaattisesti himmennettäviä esimerkiksi yöaikana. Kaiken kaikkiaan energiasäästöä kertyy kaupungille vuodessa 77–90 prosenttia eli miljoonan euron verran vuositasolla. Projektin myötä myös katuvaloverkon kunto on parantunut ja kaupunkilaisten hiilijalanjälki pienentynyt merkittävästi.

Valinnan palkinnon saajista tekivät työ- ja elinkeinoministeriö, Motiva Oy ja Energiavirasto.