Oulun Energia -konserni ylitti tavoitteensa

25.02.2010 - 10:28

Talouden toimintaympäristö ja olosuhteet vuonna 2009 olivat vaikeat. Suurimpia haasteita Oulun Energia -konsernille olivat edellisvuotta alhaisemmiksi painuneet sähkön kysyntä ja markkinahinta sekä puute turpeesta, Toppilan voimalaitoksen pääpolttoaineesta.

Silti konserni onnistui toiminnassaan varsin hyvin ja saavutti tarkistetun talousarvion tavoitteet ylittävän tuloksen. Sen liikevaihto pysyi ennallaan 200 miljoonassa eurossa. Liikevoitto putosi ennakoidusti edellisen vuoden 46,2 miljoonasta 33,5 miljoonaan euroon ja ylijäämä 27 miljoonasta 11 miljoonaan euroon.

Oulun Energian toimitusjohtaja Tapani Kurkela arvioi konsernin menestyneen vuonna 2009 jopa ennakoitua paremmin.

”Toki sähkön keskihinnan putoaminen edellisen vuoden 45 eurosta 35 euroon megawattitunnilta vaikutti konsernin kaikkiin osiin ja koko toimintoketjuun raaka-aineiden tuotannosta loppuasiakkaille tapahtuvaan myyntiin asti. Erityisen pahasti se tuntui Oulun Sähkönmyynti Oy:ssä”, hän toteaa.

Oulun Sähkönmyynti säilytti kireästä kilpailutilanteesta huolimatta markkinaosuutensa omalla alueellaan. Sen tilikauden tappioksi tuli kuitenkin 4,8 miljoonaa euroa.

Turvepula kiusasi

Merkittäviä hankaluuksia Oulun Energialle toi puute Toppilan voimalaitoksen käyttämästä turpeesta. Pula juontaa juurensa vuosien 2007 ja 2008 huonoihin turvekesiin. Viime vuonna turpeen käyttö putosi 27 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Alkuvuoden turvevajetta paikkaamaan Oulun Energia hankki puuta niin lähialueelta ja muualta Suomesta kuin myös Baltiasta ja Yhdysvalloista. Ghanasta asti tuli laivalastillinen palmunsiemenen kuoria. Näin onnistuttiin pitämään Oulu ja sen lähialueet lämpimänä.

”Keväällä turvevarastot olivat tyhjät. Toppilan voimalaitokselle oli pakko löytää korvaavia polttoaineita”, kertoo toimitusjohtaja Kurkela.

Puun määrä ja osuus Oulun Energian käyttämistä polttoaineista nousikin vuonna 2009 paljon aikaisempaa suuremmaksi. Edellisvuoteen verrattuna puuta paloi peräti 81 prosenttia enemmän ja sen osuus energialähteenä kasvoi hiukan yli 30 prosenttiin. Lukujen taustalla on turvepulan aiheuttama tarve, mutta myös Oulun Energian pyrkimys lisätä pitkäjänteisesti puun käyttöä.

Kasvaneen puun käytön ansiosta Oulun Energia tarvitsi päästöoikeuksia aikaisempaa vähemmän. Sen hiilidioksiditase oli viime vuonna parempi kuin kertaakaan Toppila 2:n valmistumisen jälkeen. Konsernin laskennalliset hiilidioksidipäästöt viime vuonna olivat 630 000 tonnia ja edellisvuonna 850 000 tonnia.

Kivihiiltä varalle

Toimitusjohtaja Tapani Kurkelan mukaan kesän 2009 turvetuotanto oli kohtuullinen ja turvetta jää nyt myös ylivuotiseen varastoon.

”Halusimme kuitenkin varmistaa, että polttoaineesta ei enää jatkossa tule puutetta. Siksi rakensimme valmiudet käyttää Toppilassa tarvittaessa polttoaineena myös kivihiiltä. Investoimme lähes kaksi miljoonaa euroa voimalaitoksen muutostöihin ja kivihiilen varastointialueen rakentamiseen Vihreäsaaren satamaan”, hän sanoo.

Kivihiili on hyvä varapolttoaine, koska sitä on markkinoilla aina saatavana ja se kestää – toisin kuin turve tai hake – pitkänkin säilytyksen.

Oulun kaupungin omistama Oulun Energia -konserni kattaa koko energia-alan arvoketjun: raaka-aineiden tuotannon, sähkön ja lämmön tuotannon, jakelun ja myynnin sekä näihin liittyvät erilaiset palvelut. Konserniin kuuluvat Oulun Energia, Oulun Sähkönmyynti Oy, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, Turveruukki Oy sekä Haukiputaan Energia Oy.

Lisätiedot Oulun Energia, toimitusjohtaja Tapani Kurkela, 044-7033110