Oulun Energia -konserni investoi ennätysmäisesti

16.02.2012 - 10:00

Konsernin liiketulos nousi viime vuonna 54,5 miljoonaan euroonVuosi 2011 oli Oulun Energia -konsernille varsin myönteinen. Konserni rakensi vuoden mittaan vahvasti ja inves-toi ennätysmäiset lähes 60 miljoonaa euroa. Se myös onnistui parantamaan liiketulostaan. Liikevaihto kuitenkin supistui hieman lämpimän sään vähennettyä sähkön ja lämmön kysyntää. Konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä on tyytyväinen päättyneeseen vuoteen. Hyvien talouslukujen lisäksi häntä ilahduttaa monien isojen hankkeiden eteneminen suunnitellusti.Oulun Energia –konsernin liiketulokseksi muodostui 54,5 miljoonaa euroa. Tulos on paras vuodesta 2009 asti noudatetun konsernitoimintatavan aikana. Vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 44,5 miljoonaa euroa. Liiketulosta paransi ennen kaikkea hyvin onnistunut sähkönmyynnin suojautuminen pörssin hintapiikeiltä.”Vuonna 2010 koettiin jyrkkiä hintapiikkejä, jotka tulivat erittäin kalliiksi kaikille energiayhtiöille. Nyt niihin osattiin varautua paremmin ja myyntiyhtiön tulos koheni merkittävästi”, toteaa toimitusjohtaja Järvelä. Konsernin liikevaihto oli 228,9 miljoonaa euroa – noin 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Merkittävin liikevaihtoa pienentänyt tekijä oli loppuvuoden lämmin sää, joka vähensi sähkön ja lämmön kysyntää. Lisäksi sähkön kulutusta leikkasi osaltaan vuoden mittaan kasvanut yleinen taloudellinen epävarmuus. Sähkön pörssihinta oli vuoden lopulla alhaalla Norjan vesivoima-altaiden täytyttyä ääriään myöten rankkojen sateiden johdosta.

Ekovoimalaitos suurin hanke Suurin vuonna 2011 käynnissä olleista Oulun Energian hankkeista oli Laanilan ekovoimalaitoksen rakentaminen.”Rakentaminen on sujunut aikataulussa ja suunnitellusti, vaikka talvi oli erittäin kova. Alkaneen vuoden tärkein haaste on rakennustöiden saattaminen sujuvasti loppuun ja laitoksen kaupallisen käytön aloittaminen onnistuneesti elokuun aikana”, toteaa toimitusjohtaja Järvelä.Muita isoja hankkeita, jotka joko saatettiin loppuun tai olivat meneillään viime vuonna, olivat muun muassa etäluettavien sähkömittarien asentaminen, kaukolämmön runkoputken vetäminen Kiiminkiin, puun vastaanottoaseman rakentaminen Toppilan voimalaitokselle ja Myllyojan Nykäsenkankaan katuvalojen kokeilualue. Merkittävä on myös Oulun Energian ja Rovaniemen Energia Oy:n yhteishanke rakentaa puuta ja turvetta poltto-aineenaan käyttävä Mustikkamaan voimalaitos Rovaniemelle. Lisäksi Oulun Energia osti vuoden lopussa Yli-Iin Sähkö Oy:n koko osakekannan.

Tempoilevaa politiikkaaKansalliseen energiapoliittiseen päätöksentekoon toimitusjohtaja Järvelä on tyytymätön. Tempoileva politiikka vaikeuttaa energia-alan yritysten tulevaisuuden suunnittelua ja investointipäätösten tekemistä. Esimerkkejä tästä ovat turpeelle asetettu lisähaittavero sekä metsäenergian tuen merkittävät muutokset, joiden vaikutukset voivat pahimmillaan jopa kääntää uusiutuvan metsäenergian käytön laskuun. Järvelä haluaa myös nostaa esille polttoaineiden varmuusvarastojen kohentamistarpeen. Hänen huolensa varas-tojen vähyydestä koskee koko Suomea ja valtakunnan huoltovarmuutta – ei ainoastaan Oulun seutua. Järvelä patistelee, että turvetta on saatava talteen ylivuotiseen varastoon ja energiapuu tehokkaasti liikkeelle metsistä. Energiavuosi 2011 graafisena esityksenäLisätietoja:  Oulun Energia –konsernin toimitusjohtaja Juhani Järvelä, puh. 044 703 3105