Oululaiskodit lämpiävät suurten kaupunkien halvimmalla kaukolämmöllä

23.03.2012 - 11:50

Kaukolämmön hinta on Oulussa edelleen selvästi muita suuria kaupunkeja edullisempaa. Energiateollisuus ry:n keräämien tilastojen mukaan Oulun Energian kaukolämmön kokonaishinta suuressa kerrostalossa on 46,27, pienessä kerrostalossa tai rivitalossa 47,72 ja pientalossa 60,81 euroa megawattitunnilta. Vertailuryhmässä vastaavat hinnat painotettuina keskiarvoina ovat 64,94 euroa, 68,60 euroa ja 74,26 euroa megawattitunnilta. Tämän mukaan kaukolämmön hinta on Oulussa noin 25 prosenttia edullisempaa kuin Suomessa keskimäärin. Vertailussa ovat mukana Suomen kaksitoista suurinta kaupunkia. Hinnat koskevat kaukolämmön runkoverkon piirissä olevia asiakkaita, joiden osuus Oulussa kaikista asiakkaista on 92 prosenttia. Energiateollisuus ry:n tilastointi perustuu niin sanottuihin tyyppiasiakkaisiin. Käytännössä Oulussa esimerkiksi pientalon kaukolämpölasku on keskimäärin veroineen noin 1 100 euroa vuodessa. Oululainen kerros- ja rivitaloasukas säästää noin 30 prosenttia ja pientalossa asuva 18 prosenttia muiden suurten kaupunkien asukkaisiin verrattuna.

Toppila takaa edullisen hinnanOulun Energian kaukolämmöstä 93 prosenttia tuotetaan Toppilan voimalaitoksilla tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti sähkön ja lämmön yhteistuotantona. Toppilan voimalaitokset tuottavat lämpöä Oulun lisäksi myös Kiiminkiin, Haukiputaalle, Oulunsaloon ja Kempeleeseen. Kaukolämmön kysyntä ja käyttö kasvaa Oulun seudulla maltillisesti prosentin tai pari vuodessa. Uusin 13,6 kilometriä pitkä siirtolinja Oulusta Välikylän yrityspuiston kautta Jääliin ja Kiimingin kuntakeskukseen valmistui loppuvuodesta 2011. Muita suuria kaukolämpöhankkeita ei lähivuosina ole näköpiirissä – verkoston täydennysrakentamista kylläkin. Kasvu pysyy rauhallisena myös jatkossa, sillä rakennusten lisääntyvä energiatehokkuus pienentää lämmityksen tarvetta.Kaukolämmön hintavertailu 2012 (Pdf)