Matkalla hiilinieluksi

10.07.2019 - 09:06

Teksti Kari Arokylä | Kuvitukset Mikko Walamies

Oulun Energian tavoitteena on rakentua hiilinieluksi noin kolmenkymmenen vuoden kuluessa. Hiilinieluna yhtiön toiminta sitoo enemmän hiilidioksidia kuin tuottaa sitä.

Tänne se nousee – Laanilan biovoimalaitos nimittäin.

Laanilan teollisuusalueella Oulussa ei rakenneta vain suurta voimalaitosta, vaan myös Oulun Energian hiilineutraalia tulevaisuutta. Yhtiö on linjannut, että 2040-luvun aikana se saavuttaa sataprosenttisen hiilineutraalisuuden kokonaan ja osittain omistamassaan energiantuotannossa. Hieman myöhemmin Oulun Energia haluaa olla jo hiilinielu.

Näiden tavoitteiden saavuttamisessa biovoimalaitoksella on keskeinen merkitys.

Rakentaminen etenee suunnitellusti

Oulun Energian projektijohtaja Jukka Salovaara seurailee rauhallisesti työmaan vilinää. Voimalaitoksen rakentaminen kuuluu ja näkyy. Työt etenevät suunnitellusti, eikä isompia yllätyksiä ole tullut.

”Aikataulussa ollaan. Joku vaihe voi olla hieman myöhässä, joku toinen vähän etuajassa”, hän tuumailee.

Salovaaran mukaan yhtiön pyrkimys hiilineutraalisuuteen oli vahvasti mukana, kun uutta voimalaitosta valmisteltiin. Nykyaikainen, ympäristöystävällinen ja tehokas laitos käyttää pääpolttoaineenaan puuta, joka lasketaan hiilineutraaliksi. Sen polttaminen vapauttaa hiilidioksidia ilmakehään, mutta toisaalta puut kasvaessaan sitovat sitä.

”Laitos on suunnitteluvaiheessa optimoitu polttoaineseokselle, jossa on 70 prosenttia puuta, 15 prosenttia turvetta ja 15 prosenttia kierrätyspolttoainetta. Laitos on kuitenkin joustava ja voi hyödyntää myös pelkästään puuta, kuten luultavasti tulevaisuudessa käykin, kun turpeen energiakäyttö loppuu”, hän sanoo.

Kierrätyspolttoainetta lajittelulaitokselta

Hyvälaatuista kierrätyspolttoainetta biovoimalaitos saa Oulun Energian rakentamalta jätteiden lajittelulaitokselta, joka valmistuu vuoden 2020 syksyllä. Kiertotaloutta edistävällä lajittelulaitoksella on muutenkin oma merkityksensä Oulun Energian ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Jukka Salovaaran mukaan biovoimalaitoksesta on nyt kevään ja kesän taitteessa valmiina noin 25 prosenttia. Lämmön ja sähkön tuotannon laitos aloittaa suunnitelmien mukaan vuoden 2020 marraskuussa.

Alkaneen kesän aikana biovoimalaitoksen rakennustyömaalla häärii noin 200 ihmistä erilaisissa tehtävissä. ”Tahti tiivistyy talvea kohti niin, että loppuvuodesta työmaan vahvuus nousee suurimmilleen, noin 450–500 rakentajaan”, laskee projektijohtaja Salovaara.

Polku vie kohti hiilinielua

Siirrytään voimalaitoksen työmaalta Oulun Energian toimitalon neuvotteluhuoneeseen. Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala osoittelee PowerPoint-esitystä, joka kertoo, kuinka yhtiö etenee hiilinieluksi. Suunnitellun reitin päätepiste on 2040-luvun loppupuolella, mutta jo paljon aikaisemmin Oulun Energian hiilineutraalisuuden taso nousee lähelle sataa prosenttia.

Tällä hetkellä noin puolet Oulun Energian omasta ja osittain omistamasta energiantuotannosta on hiilineutraalia. Sadan prosentin tason saavutettuaan yhtiö pyrkii siirtymään hiilinielun puolelle – sitomaan enemmän hiilidioksidia kuin tuottamaan sitä. Tavoite on jo nyt yhtiön toiminnan ja päätöksenteon punainen lanka.

Pertti Vanhala korostaa, että hiilineutraalisuus on ympäristön kannalta tärkeä päämäärä, mutta hän on vakuuttunut sen olevan hyväksi myös Oulun Energian liiketoiminnalle.

”Uskomme, että markkinoilla pärjäävät jatkossa sellaiset energiayhtiöt, jotka pystyvät voittamaan tämän haasteen ja tarjoamaan asiakkailleen hiilineutraalisti tuotettuja ratkaisuja”, toteaa liiketoi-mintajohtaja Vanhala.

Biotuhkalannoitus edistää hiilen sidontaa

Mutta katsotaan vielä, kuinka Oulun Energiasta tulee hiilinielu. Salaisuus on yhtiön voimalaitosten tuhkasta jalostettava metsälannoite, jota Oulun Energian yhteistyökumppani Rakeistus Oy tarjoaa maakunnan metsänomistajille.

”Biotuhkalannoitus kiihdyttää roimasti puiden kasvua ja lisää näin niiden kykyä sitoa hiilidioksidia. Ilmaston näkökulmasta tämä johtaa siihen, että toimintamme lopputuloksena sitoutuu enemmän hiilidioksidia kuin syntyy. Samalla pärjää myös metsänomistaja, kun metsä kasvaa paremmin”, selventää Pertti Vanhala.

Näin matka hiilinieluksi etenee:

• puu korvaa vähitellen polttoaineena turpeen – huoltovarmuudesta tinkimättä

• tuulivoiman määrä ja osuus kasvaa

• vesivoima säilyttää asemansa nykyisellään

• Toppilan kakkosyksikkö korvataan 2030-luvulla päästöttömällä tuotantomuodolla, esimerkiksi geolämmöllä

• energian tarve vähenee energiatehokkuuden parantumisen ansiosta

• erilaisia hukkalämmön lähteitä hyödynnetään tehokkaasti

• voimalaitosten tuhkasta jalostetaan biotuhkalannoitetta, joka kiihdyttää metsien kasvua ja lisää näin niiden kykyä sitoa hiilidioksidia

• kierrätyspolttoaineita hyödynnetään tehokkaasti


Pylväät kuvaavat eri energialähteiden osuutta Oulun Energian omassa ja osittain omistamassa tuotannossa. Prosenttiluku osoittaa hiilineutraalin tuotannon osuuden. Mukaan on laskettu hiilen sidonta.


Kaikki uutiset