Maakauppoja luonnonsuojelun hyväksi

02.11.2016 - 08:12

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Turveruukki ovat tehneet lokakuussa kaupat noin 142 hehtaarin maa-alueista Pudasjärven Puolivälinsuolla. Turveruukilla oli alueelle vireillä turvetuotantohanke, jonka se perui tänä syksynä. Alueet on varattu suojeluun Pohjois-Pohjanmaan ensimmäisessä vaihemaakuntakaavassa.

Puolivälinsuon kasvillisuus muodostuu pääosin nevoista ja nevarämeistä. Suon reunaosissa on kangasmetsää ja rämettä. Myös korpea esiintyy pienialaisena. Puolivälinsuo on lähes kokonaan ojittamaton. Alueella esiintyy muun muassa suovalkkua ja punakämmekkää sekä edustava monipuolinen lintulajisto.

Oulun Energian polttoainetuotannosta vastaava Turveruukki on sitoutunut omalta osaltaan Pohjois-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan soiden suojelun toteuttamiseen. Puolivälinsuo on hyvä esimerkki suojelun ja soiden hyödyntämisen yhteistyöstä. Soiden suojelu on osa Suomen suostrategian mukaista soiden moninaiskäyttöä.