Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristölupaan haetaan muutoksia

21.09.2017 - 08:11

Oulun Energia on hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa Laanilan ekovoimalaitoksen toiminnan olennaiselle muuttamiselle. Keskeisimmät muutokset koskevat poltettavan jätemäärän kasvattamista ja uusia jätepolttoainejakeita.

Oulun Energia esittää ekovoimalaitoksella poltettavan syntypaikkalajitellun yhdyskunta- ja teollisuusjätteen enimmäismäärän nostamista 150 000 tonnista 175 000 tonniin vuodessa. Ekovoimalaitoksen tehon nousun, hyödynnettävän jätteen arvioitua heikomman lämpöarvon ja ylimääräisten välivarastojen purkamisen vuoksi jätepolttoaineen nykyinen sallittu enimmäismäärä uhkaa ylittyä vuoden 2017 lopussa.

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella syntyvä jätemäärä on edelleen ennalta arvioitua suurempi, eikä jätteiden syntypaikkalajittelu ole tehostunut odotetusti. Tämän vuoksi yhdyskuntajätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätettä ohjautuu polttoon enemmän kuin ekovoimalaitoksella pystytään käsittelemään.

Varautuminen uusien jätejakeiden polttoon

Ympäristölupaan esitetään lisättäväksi jätevesilietteen kuivaus ja poltto ekovoimalaitoksella. Kyseessä on varautuminen pidemmällä tähtäimellä Taskilan jätevedenpuhdistamon lietteen käsittelyyn. Lietteen vastaanoton ja polton aloittamista ekovoimalaitoksella ei ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa, mutta tarvetta polttamiselle voi tulla jatkossa.

Laanilan teollisuusalueella on varastoituna Kemiran tehtaalla kaasutuksessa syntynyttä ja teollisuusalueelle varastoitua penkkanokea, jonka polttamiseen ekovoimalaitoksessa haetaan myös lupaa. Nokea on poltettu Kemiran Oulun tehtaan ja Laanilan Voima Oy:n voimalaitoksilla ja polttoa on tarkoitus jatkaa Oulun Energian uudella voimalaitoksella, jonka ympäristölupahakemus on vireillä. Tavoitteena on nostaa poltettavan noen määrää ja saada noki poltetuksi 20 vuoden kuluessa. Ekovoimalaitoksella penkkanokea poltettaisiin enintään 8 000 tonnia vuodessa.

Muistutukset ja mielipiteet AVI:lle 11.10. mennessä

AVI pyytää toimittamaan muistutukset ja mielipiteet ympäristöluvasta viimeistään 11.10.2017 ensisijaisesti sähköisellä muistutuslomakkeella (www.avi.fi/muistutus) tai sähköpostilla (kirjaamo.pohjois@avi.fi) tai kirjallisina kahtena kappaleena osoitteeseen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ympäristöluvat, PL 293, 90101 Oulu.

Kuulutus ja asiakirjat ovat nähtävänä Oulun seudun ympäristötoimessa (Solistinkatu 2, Oulu) sekä aluehallintoviraston asiakaspalvelupisteessä (Linnankatu 3, Oulu). Asiakirjat keskeisiltä osin ovat luettavissa myös aluehallintoviraston Lupa-tietopalvelusta.


Kaikki uutiset