Laanilan ekovoimalaitoksen ensimmäinen vuosi sujui mainiosti

07.08.2013 - 08:13

Laanilan ekovoimalaitos on ollut kaupallisessa käytössä nyt tasan vuoden ajan. Kokemukset jätteitä energiaksi jalostavasta laitoksesta ovat erittäin myönteiset. Laitos on toiminut kaikin puolin moitteettomasti ja lunastanut kirkkaasti sille asetetut odotukset.

Energiantuotannosta vastaava johtaja Jukka Salovaara sanoo laitoksen luotettavuuden ja suorituskyvyn osoittautuneen jopa yllättävän hyväksi.

”Kaikesta huomaa, että saksalaisilla on pitkä kokemus tällaisten voimalaitosten tekemisestä. Ekovoimalaitoksen päälaitteethan ovat saksalaisten yritysten toimittamia. Laitos on tuottanut kaupallisen toimintansa aikana energiaa noin 350 000 megawattitunnin edestä ilman suurempia häiriöitä. Savukaasujen puhdistusjärjestelmä on puolestaan toiminut niin hyvin, että laitoksen päästöt ovat jääneet murto-osaan ympäristöluvassa määritellyistä rajoista”, hän sanoo.

Laitos polttaisi jätettä suunniteltua enemmänkin

Ekovoimalaitos on mitoitettu polttamaan vuodessa noin 120 000 tonnia lähinnä kotitalouksista peräisin olevaa syntypaikkalajiteltua jätettä. Johtaja Salovaara sanoo kuluneen vuoden osoittaneen, että laitos selviäisi suuremmastakin määrästä. Ympäristöluvan mukaan se voi polttaa 130 000 tonnia jätettä.

Laanilan ekovoimalaitoksen kautta kulkeneesta jätteestä noin puolet on tullut Oulun seudulta. Loput ovat olleet peräisin Koillismaalta ja muualta Pohjois-Suomesta, Kokkolan ja Pietarsaaren seudulta, Iisalmen alueelta sekä pienessä määrin myös Norjasta. Ensi vuoden alusta lähtien jätettä tulee ekovoimalaitokseen myös Perämeren Jätehuollon alueelta.

Pientä hiomisen tarvettakin Laanilan ekovoimalaitoksen toiminnassa toki on ollut. Etenkin jätteiden vastaanottoa on jouduttu korjailemaan. Varsinkin alkuaikoina laitoksella oli myös hieman ongelmia polttoon sopimattoman jätteen kanssa. Sekajätteen mukana laitokseen kulkeutui kierrätykseen kuuluvia metalliesineitä.

”Ajan mittaan metalliongelmat ovat vähentyneet ja jätteiden lajittelu on parantunut”, Salovaara kiittelee.