Kiertotalouden valttikortit

16.01.2020 - 12:09

Teksti Kari Arokylä | Kuvitukset Mikko Walamies

Teksti on julkaistu alun perin joulukuussa 2019. Vuoden 2020 alusta lähtien toimitusjohtajana on toiminut Juha Juntunen.

Kiertotalouden merkitys kasvaa kohisten. Oulun Energia rakentaa siitä uutta liiketoiminnallista tukijalkaa. Yhtiö haluaa myös yleisemmin edistää kiertotaloutta pohjoisessa Suomessa.

Oulun Energialla on käsissään monia kiertotalouden valttikortteja: Laanilan ekovoimalaitos, ensi vuonna valmistuvat biovoimalaitos ja jätteiden lajittelulaitos, suunnitteilla oleva biokaasulaitos sekä tuhkan käyttö metsän kasvua kiihdyttävänä lannoitteena. Toimitusjohtaja Juhani Järvelä ei peittele tyytyväisyyttään. Hänen mukaansa Ouluun syntyvä kiertotalouden keskittymä on jokseenkin ainutlaatuinen.

”Voi olla, että jostakin maailmalta löytyy vastaavanlainen, mutta emme ainakaan ole vielä törmänneet sellaiseen”, hän mietiskelee.

Mikä sitten tekee Oulun kierrätyskeskittymästä erityisen?

”Tämä on kompaktin kokoinen ja sen osaset toimivat sujuvasti yhteen koko Pohjois-Suomen alueella. Ja kaikille jätejakeille on tiedossa oikea osoite”, luettelee Järvelä.

Hiilineutraaliksi kiertotaloudella

Kiertotalous on nousussa, koska se on yksi keinoista hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi ja se edistää yhteiskunnan mahdollisuuksia toimia ilmaston kannalta kestävällä tavalla. Myös Oulun Energialle kiertotalouteen panostaminen on osa yhtiön hiilineutraalisuuteen tähtäävää strategiaa: päämääränä on saavuttaa yli 90 prosentin hiilineutraalisuus omassa toiminnassa vuonna 2030 ja 2040-luvulla siirtyä jo hiilinieluksi. Tällöin yhtiön toiminta sitoisi enemmän hiilidioksidia kuin tuottaisi sitä.

”Tämä on mahdollista, kun voimalaitoksissamme syntyvä biotuhka jalostetaan metsälannoitteeksi. Biotuhkalannoitus kiihdyttää puiden kasvua ja parantaa näin merkittävästi niiden kykyä sitoa hiilidioksidia”, selvittää toimitusjohtaja Järvelä.

Kiertotaloudessa on kysymys myös liiketoiminnasta. Toimitusjohtaja Järvelä näkee sen avaavan Oulun Energialle tilaisuuden tarjota uudenlaisia tuotteita ja palveluja. Hän ei pidä ollenkaan mahdottomana, että tulevaisuudessa Oulun Energia olisi ennen kaikkea kiertotalousyhtiö, joka toki tuottaisi myös energiaa ja energiaan liittyviä palveluja.

Kaukolämpö osana kiertotaloutta

Oulun Energian liiketoimintajohtaja Pertti Vanhala muistuttaa, että kiertotalouden kivijalka yhtiössä on kaukolämpö, jonka piirissä Oulun alueella on noin 140 000 kaupunkilaista.

”Ilman kaukolämpöä kiertotalouden taloudellisesti järkevä toteuttaminen tässä mitassa tuskin olisi mahdollista”, hän pohtii.

Kiertotalous toteutuu kaukolämmössä Vanhalan mukaan kahdella tavalla: ensiksi sitä tuotetaan merkittävältä osin puunkorjuusta saatavalla energiapuulla ja jätteiden lajittelun yhteydessä erotellusta kierrätyskelvottomasta jätteestä. Toiseksi kaukolämpöä tuottavissa voimalaitoksissa syntyy aiemmin mainittua metsälannoitteeksi kierrätettävää tuhkaa.

Lajittelua ja kierrätystä

Ruskon jätekeskuksen yhteyteen Oulun Energia rakentaa parhaillaan jätteiden lajittelulaitosta. Valmistuttuaan vuoden 2020 kesällä laitos alkaa ottaa vastaan teollisuuden, rakentamisen ja kaupan jätteitä. Näistä se erottelee huipputeknologian laitteistolla kierrätettäväksi muun muassa muovit, metallit, kuidut, pahvit, paperit ja puun.

Lajittelulaitokseen tulevasta jätteestä kierrätykseen siirtyy keskimäärin noin 20 prosenttia. Kierrätykseen kelpaamattomasta aineksesta laitos tuottaa laadukasta polttoainetta biovoimalaitokselle ja polttokelpoista energiajaetta Laanilan ekovoimalaitokselle.

Investointina lajittelulaitos on noin 22 miljoonan euron suuruinen. Sen ansiosta jätteiden kierrätysaste Pohjois-Suomessa nousee yli kolminkertaiseksi nykyiseen verrattuna.

Energiaa hiilineutraalisti

Oulun Energia ottaa loikan kohti hiilineutraalisuutta, kun yhtiön biovoimalaitos valmistuu vuoden 2020 syksyllä. Voimalaitos tuottaa lämpöä, sähköä ja teollisuushöyryä.

Pääpolttoaineenaan laitos hyödyntää hiilineutraaliksi laskettavaa puuta. Sen energiakäyttö vapauttaa hiilidioksidia ilmaan, mutta toisaalta puut kasvaessaan sitovat sitä. Lisäksi voimalaitoksen käyttämässä polttoaineseoksessa on mukana myös laadukas kierrätyspolttoaine, jota se saa jätteiden lajittelulaitokselta. Suunnitelmien mukaan kierrätyspolttoaineen osuus laitoksen polttoaineesta on noin viidennes.

Investointikustannuksiltaan noin 200 miljoonan euron biovoimalaitos aloittaa toimintansa ensi vuoden marraskuussa. Se korvaa elinkaarensa lopussa olevan Toppilan voimalaitoksen ykkösyksikön. Kakkosyksikkö jatkaa energiantuotantoaan arviolta vuoteen 2035 saakka.

Jätteet energiaksi

Uusi jätteiden lajittelulaitos syöttää polttoainetta myös Laanilan ekovoimalaitokselle. Vuodesta 2012 lähtien voimalaitos on jalostanut energiaa syntypaikkalajitellusta yhdyskunta- ja teollisuusjätteestä. Tavoitteena on, että lajittelulaitos vielä parantaa ekovoimalaitokselle tulevan jätepolttoaineen laatua.

Ekovoimalaitos käyttää Pohjois-Suomen alueelta kerättyä, pääosin kotitalouksista peräisin olevaa sekajätettä vuosittain noin 150 000 tonnia.

Tuhkasta metsälannoitetta

Kiertotaloutta parhaimmillaan on tämä: voimalaitokset tuottavat tuhkaa, jonka Oulun Energian yhteistyökumppani Rakeistus Oy jalostaa metsälannoitteeksi. Lannoite kiihdyttää puiden kasvua huomattavasti – parhaimmillaan jopa moninkertaistaa sen. Näin myös puiden kyky sitoa hiilidioksidia ilmakehästä paranee.

Oulun Energia haluaa edistää metsän kasvua etenkin omalla lähialueellaan Pohjois-Pohjanmaalla. Tämän vuoksi se tarjoaa alueen metsänomistajille tuhkalannoitteen ilmaiseksi metsäpalstan läheisyyteen kuljetettuna.

Sekajätteistä biokaasua

Oulun Energia ja Gasum valmistelevat parhaillaan yhdessä noin 32 miljoonan euron investointia biokaasua tuottavaan laitokseen, joka rakennettaisiin Laanilan ekovoimalaitoksen yhteyteen. Suunniteltu kokonaisuus muodostuisi jätteiden lajittelulaitoksesta sekä biokaasua valmistavasta ja nesteyttävästä yksiköstä.

Lajittelulaitos erottelee kotitalouksien sekajätteestä biohajoavaa materiaalia, joka jalostetaan mädättämällä biokaasuksi. Tämän jälkeen kaasu voidaan erillisessä laitoksessa nesteyttää liikennepolttoaineeksi. Laitos olisi Suomessa ensimmäinen biokaasulaitos, joka käyttää raaka-aineenaan yhdyskuntajätteen joukossa olevaa biohajoavaa ainesta.

Biotuhka kiihdyttämässä metsän kasvua


Kaikki uutiset