Kaukolämmön hinta laskee 1.1.2017 Kiimingissä ja Jäälissä

16.11.2016 - 08:00

Laskemme kaukolämmön hintaa 1.1.2017 alkaen Kiimingin kuntakeskuksen, Välikylän Yrityspuiston ja Jäälin alueilla. Lämmityskustannukset alenevat keskimäärin 10 prosenttia omakotitaloissa ja 13–14 prosenttia rivi- ja kerrostaloissa. Uudet hinnat ovat Oulun runkoverkon kaukolämpöhinnaston mukaiset.

Hinnoittelumuutos perustuu Kiimingin ja Oulun kuntaliitossopimukseen, jossa kaukolämmön kokonaishinta jäädytettiin Kiimingissä vuoden 2011 tasolle viideksi vuodeksi. Hinnoittelurajana on käytetty entistä Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan rajaa. Nyt siirtymäaika on päättymässä, jonka jälkeen Oulun runkoverkon kaukolämpöhinnasto on voimassa kaikille kaukolämpöasiakkaillemme.

Asiakkaat ovat saaneet kirjeen hinnoittelumuutoksesta, eikä se vaadi asiakkailta mitään toimenpiteitä.

Kaukolämmön hinta Omakotitalo Rivi- tai pieni kerrostalo Suuri kerrostalo
Esimerkki vuosikulutus 18 MWh,
sopimusvesivirta 0,15 m3
vuosikulutus 150 MWh,
sopimusvesivirta 0,8 m3
vuosikulutus 800 MWh,
sopimusvesivirta 5,2 m3
Perusmaksun laskentakaava (2,71 x 138 €) x 1,24 (2,71 x (34 € + 520 € x V) x 1,24
V = sopimusvesivirta
(2,71 x (1134 € + 300 € x V) x 1,24
V = sopimusvesivirta
Voimassa 31.12.2016 asti 1.1.2017 alkaen 31.12.2016 asti 1.1.2017 alkaen 31.12.2016 asti 1.1.2017 alkaen
Perusmaksu €/vuosi 434,64 463,74 1 417,32 1 512,18 8 485,02 9 052,92
Energiamaksu €/MWh 56,79 47,08 56,79 47,08 56,79 47,08
Kokonaishinta 1 456,90 1 311,23 9 936,12 8 574,60 53 918,62 46 719,16
Säästöä vuodessa -145,68 €/v -1 361,52 €/v -7 199,46 €/v

Oulussa on suurten kaupunkien halvin kaukolämpö

Kaukolämmön kokonaishinta on Oulussa selvästi muita suuria kaupunkeja edullisempaa kaikissa asumismuodoissa. Oululainen suuressa kerrostalossa asuva säästää lämmityskuluissa 120 euroa vuodessa, rivitaloasukas 192 euroa ja omakotitalossa asuva 216 euroa verrattuna kolmentoista suurimman kaupungin keskiarvoon.

Vertailu perustuu Energiateollisuus ry:n laatimiin tilastoihin tyyppirakennusten kaukolämmön hinnasta. Vertailussa on käytetty viimeisimpiä 1.7.2016 tilastoituja hintoja.