Etäluettavat sähkömittarit ovat turvallisia

15.03.2013 - 07:53

Sähkömittareista on vaihdettu jo yli 80 prosenttia etäluettaviksi Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n jakeluverkkoalueella vanhan Oulun ja Kiimingin alueilla. Lähes kaikki loput mittarit saadaan vaihdettua kesään mennessä.Etäluentaan siirtyminen toteutetaan yhteistyössä Landis+Gyrin kanssa, joka vastaa etäluettavien mittarien toimittamisesta ja etäluentapalvelusta. Landis+Gyr noudattaa laitteissaan EU:n ja Suomen lainsäädännön vaatimuksia. Laitteet ovat tyyppitestattuja ja ne täyttävät kaikki vaaditut normit. Säteilyturvakeskuksen mukaan langattomaan tiedonsiirtoon perustuvat laitteet eivät aiheuta vaaraa terveydelle.

Tieto siirtyy mittarilta sähkölinjaa pitkin muuntamolle Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n etäluettavien mittarien mittaustieto siirretään kuluttajan mittarilta sähkölinjaa pitkin PLC-tiedonsiirtona muuntamolla olevaan keskittimeen EU:n standardin sallimalla taajuusalueella. Keskitin kerää muuntamokohtaisen mittaustiedon, mikä välitetään energiayhtiölle GPRS-tiedonsiirtona GSM-verkkoa pitkin. Pieni osa, noin prosentti, Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n etäluettavista mittareista sisältää GPRS-moduulin, joka siirtää mittaustiedon suoraan etäluentajärjestelmään GSM-verkkoa pitkin. Moduuli vastaa normaalia GSM-puhelinta. Muihin kotitalouslaitteisiin, kuten mikroaaltouuneihin, televisioihin ja matkapuhelimiin verrattuna mittarin tiedonsiirron aiheuttama säteily on selvästi pienempää, koska lähetys on päällä vain hetkittäin ja mittari on yleensä sijoitettu kauemmas oleskelutiloista.Sekä muuntamolla oleva keskitin ja että yksittäiset sähkömittarit säteilevät vain lähettäessään tietoa. GPRS-kommunikoivat mittarit mittaavat energiankulutustietoja tuntipohjaisesti ja tallentavat ne laitteelle, mistä ne lähetetään kerran päivässä etäluentajärjestelmään. Lähetysajat ovat muutamia sekunteja kerrallaan ja lähetysteho 3G-verkossa on yleensä 0,25 wattia ja 2G-verkossa 0,4 tai 0,5 wattia.

Tiedonsiirtotekniikasta ei haittaa kodintekniikalle Kuluttajan sähkölaitteiden ollessa määräysten ja standardien mukaisia, ne eivät häiriinny etäluennasta eivätkä haittaa etäluentaa. Sähkölaitteilta edellytetään turvallisuuden, luotettavuuden ja huollettavuuden lisäksi moitteetonta toimintaa muiden laitteiden kanssa sille tarkoitetuissa toimintaympäristössä. Sähkölaitteiden on täytettävä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat SFS-standardin 6000-1 mukaiset vaatimukset. Langallisen PLC-tiedonsiirtotekniikan eli sähköverkkotiedonsiirron on havaittu vaikuttavan joihinkin todella herkkiin kotitalouslaitteisiin. Näissä tapauksissa kuluttajan tulee kääntyä laitteen myyneen liikkeen tai maahantuojan puoleen, jotta laite saadaan toimimaan määräysten mukaisesti. GPRS-moduulin sisältävät mittarit voivat aiheuttaa äänentoistolaitteisiin tyypillistä, monelle tuttua häiriöääntä. GPRS-tiedonsiirrolla varustetut mittarit on kuitenkin sijoitettu mittarikeskuksiin, joiden etäisyys häiriöalttiisiin laitteisiin on yleensä niin pitkä, ettei häiriöitä pääse syntymään. Keskitinlaitteet, jotka käyttävät GPRS-tiedonsiirtoa enemmän, on sijoitettu muuntamoihin, joten ne eivät häiritse kuluttajien laitteita.

Etäluennan avulla laadukkaampaa sähköä ja parempia palveluja Etäluennan avulla verkkoyhtiö saa ajantasaisempaa ja tarkempaa tietoa energiankulutuksesta, jakeluverkon kuormista, sähkön laadusta sekä mahdollisista keskeytyksistä ja vioista. Näitä tietoja voidaan hyödyntää erityisesti verkonhallinnan kehittämisessä ja verkostosuunnittelussa. Myös vikojen paikantaminen sekä kunnossapitotöiden ja investointien kohdentaminen helpottuu, mikä osaltaan tuo kustannussäästöjä.Etäluennan antama tieto jakeluverkon kuormista ja ongelmakohdista pienentää alueita, joilla on sähkökatkoja, sillä tiedon avulla verkkoyhtiö voi tehostaa huoltokatkojen laajuuden arviointia. Myös häviösähkön määrää voidaan pienentää, kun verkko voidaan mitoittaa ajantasaisen tiedon pohjalta. Sähkön laatutietojen avulla jännitteen laatua voidaan parantaa, mikä vähentää esimerkiksi sulakkeiden palamista ja valojen vilkkumista.Etäluennan myötä kuluttajat saavat omasta sähkönkulutuksesta huomattavasti tarkempaa tietoa kuin aikaisemmin. Edellisten vuorokausien kulutustietoja voi seurata jopa tunnin tarkkuudella Energiatili-palvelusta. Tietoja voi hyödyntää energian säästössä. Seuraamalla kulutustietoja säännöllisesti sähkönkulutuksessa tapahtuvat muutokset huomaa nopeasti. Kulutuksen äkillinen ja yllättävä lisääntyminen voi esimerkiksi olla merkki viallisesta sähkölaitteesta tai vääristä sähkölaitteiden säädöistä.Etäluentaan siirtyminen perustuu valtioneuvoston asetukseen, jonka mukaan sähkönmittauksen tulee Suomessa perustua vuoden 2014 alusta sähkömittareiden etäluentaan ja tuntikohtaiseen energian mittaukseen.Lisätietoa etäluennasta