Energiavuosi 2010

01.02.2011 - 09:38

Edellisvuotta hieman kylmempi vuosi 2010, kaukolämmön tuotanto ja kulutus kasvavat edelleen

EnergianhankintaVuosi 2010 oli keskilämpötilaltaan edellisvuotta kylmempi ja erityisesti joulukuu oli huomattavan kylmä. Oulun Energian kaukolämmöntoimitus kasvoi 14,0 prosenttia, 1 564 gigawattitunnista ennätykselliseen 1 783 gigawattituntiin. Lämmöstä 88 prosenttia tuotettiin Toppilan voimalaitoksilla. Oulun Energian sähkön kokonaishankinta oli 1 983 gigawattituntia. Tästä Toppila tuotti 827 gigawattituntia, mikä on yli 28 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Lauhdesähkön tuotanto kasvoi lähes 86 prosenttia, 146 gigawattitunnista 271 gigawattituntiin. Merikosken vesivoimalaitoksen tuotanto, 210 gigawattituntia, oli pitkän ajan keskiarvoa (190 GWh) parempi. Osakkuusvoimalaitoksilla (Pohjolan Voima Oy, Lapin Sähkövoima Oy) tuotetun osuussähkön määrä oli edellisvuoden tasoa, 321 gigawattituntia (319 GWh). Markkinasähkön hankinta oli 625 gigawattituntia (749 GWh).

Sähkönhankinta GWh

2009

2010

Muutos%

ToppilaMerikoskiOsuussähköMarkkinasähkö

644186319749

827210321625

+28,4+12,9+0,6-16,5

Sähkönhankinta yht.

1 898

1 983

+ 4,5

Lämmönhankinta GWh

2009

2010

Muutos%

ToppilaLämpökeskuksetOsto

1 4335477

1 55313199

+ 8,3+ 58,8+ 28,7

Lämmönhankinta yht.

1 564

1 783

+ 14,0

PolttoaineetHuono turvekesä tuo haasteita polttoainehuoltoonVuoden 2010 kesä oli lämmin, mutta samalla ukkoskuurot ja suuri ilmankosteus rajoittivat merkittävästi turpeen tuotantoa. Tämän takia maakunnan turvetuottajat jäivät 2/3 nostotavoitteestansa. Toppilan polttoainehuollon turvaamiseksi Turveruukki Oy on siirtänyt kaukana olevilta turvesoilta turvetta välivarastoon lähemmäs Oulua. Tämän lisäksi suuri puun käyttömäärä myös vuonna 2010 auttoi selviytymään Toppilan polttoainehuollosta ilman varapolttoaineita, hiiltä ja öljyä. Toppilan voimalaitoksilla turvetta poltettiin viime vuonna 2 245 gigawattituntia, mikä on yli 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Käytetyn turpeen määrän kasvuun vaikutti osaltaan sähkömarkkinatilanne. Sähkön hinnan nousun myötä omaa tuotantoa on voitu lisätä kannattavasti. Oulun Energia pyrki vuoden 2010 aikana määrätietoisesti lisäämään erityisesti omasta maakunnasta hankitun polttoaineen määrää. Puun kokonaiskäyttö väheni hieman (11 %) vuodesta 2009, mutta kotimaasta hankitun metsähakkeen määrä nousi kuitenkin 17 prosenttia vuoden 2009 määrään verrattuna. Puuta käytettiin vuonna 2010 kaikkiaan 744 gigawattituntia, joka oli 25 prosenttia kiinteästä polttoainemäärästä. Puumäärän merkittävä lisääminen tästä edellyttää investointia puun vastaanottojärjestelmään. Loppuvuodesta 2010 Toppila2-voimalaitoksella sattuneesta turbiinivauriosta johtuen varavoimana olevia alueellisia lämpökeskuksia jouduttiin käyttämään huomattavasti tavanomaista enemmän, ja öljyn kulutus kasvoi edellisvuodesta peräti 148 prosenttia.

Polttoaineiden käyttö GWh

2009

2010

Muutos%

TurvePuuÖljyBiokaasuSähkö

1 60083676110,5

2 245744188120,5

+ 40,3- 11,0+148,3+7,9-

Polttoaineiden käyttö yht.

2 523

3 189

+ 26,4

Oulun Energia Siirto ja Jakelu OyOulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n jakeluverkon kuorma kasvoi 3,8 prosenttia: edellisvuonna 1 211 gigawattituntia ja 1 256 gigawattituntia vuonna 2010. Sähköntoimituksen laatu on ollut hyvä ja häiriöt vähäisiä. Yhtiön sähkönjakelukeskeytykset olivat valtakunnallisesti vertailtaessa lyhyydessään kärkipäästä: suunniteltujen keskeytysten kesto oli 5 minuuttia/asiakas ja vikakeskeytysten kesto 4 minuuttia/asiakas.

Oulun Sähkönmyynti OyYhtiön vuoden 2010 sähköntoimitus oli 2 084 gigawattituntia (1 971 GWh vuonna 2009), jossa kasvua oli 5,7 prosenttia. Yhtiön osakkaiden jakeluverkkoihin sähköä toimitettiin vuoden alusta 1 397 gigawattituntia ja ulkopuolisiin verkkoihin 687 gigawattituntia.Energiavuosi 2010 graafisena esityksenäLisätiedot Oulun Energia -konsernitoimitusjohtaja Juhani Järvelä, puh. 044 703 3105Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oytoimitusjohtaja Antti Timonen, puh. 044 703 3210Oulun Sähkönmyynti Oytoimitusjohtaja Arto Sutinen, puh. 044 703 3130