Drone paljastaa liikenteen ongelmakohdat

12.01.2018 - 08:15

Oulun Energia Urakointi kokeilee parhaillaan kuvauskopterin eli dronen hyödyntämistä liikenteen sujuvuuden parantamisessa.

Kopterilla on seurattu työmatkaliikennettä ruuhka-aikoina Oulun keskustaa halkovalla Pohjantiellä ja sen läheisyydessä olevalla väyläverkolla. Kuvatut videot osoittivat liikenteen jonoutumista, pysähtelyä ja ajoittaista seisomista ruuhkaisimmilla risteysalueilla. Videoiden pohjalta liikennevaloristeyksien ajoituksiin on tehty tarvittavia ja täsmällisiä muutoksia, joiden vaikutuksia seurataan edelleen.

Käynnissä olevat VT 4:n parannustyöt Oulussa ovat entisestään aiheuttaneet ruuhkia jo muutenkin vilkkaalle tieosuudelle, joten työn tilanneet Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus näkivät kuvauksille todellista tarvetta. Saatu palaute testilennoista oli erinomaista ja kuvauksille ilmeni välittömästi uusia kohteita. Seuraavia mahdollisia kuvauskohteita Oulussa tulevat olemaan vastikään remontoidun Pohjoisen alikulun sekä Kajaanintien ja Oulunsuuntien risteyksen eli Kastellin Häkin liikennevaloristeykset.

Oulun Energia Urakoinnin älyliikenneasiantuntija Jani Koppelo arvioi, että dronekuvauksesta voi hyvinkin tulla pysyvä toimintatapa liikenteen ongelmakohtien kartoittamiseen ja tehtyjen toimenpiteiden jälkiarviointiin.

”Ilmakuvasta näkee liikenneverkon toimintaa laajemmalla alueella, kuin maan tasolla. Pistemäisen tarkastelun sijaan voimme seurata koko liikenneverkon toimivuutta tietyllä alueella”, Koppelo kuvailee.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun liikennevalojen ylläpito jatkuu Oulun Energia Urakoinnin tehtävänä ainakin seuraavat kolme vuotta. Palvelusopimus pitää sisällään liikennevalojen lisäksi myös liikenteen kamera- ja laskentajärjestelmiä, kattavan tietoliikenneverkon sekä pysäköinninopastuksen ylläpidon. Uutta tekniikkaa on otettu aktiivisesti käyttöön liikenteenohjauksessa, muun muassa erilaisten ohjausjärjestelmien, lisälaitteiden ja pilottien muodossa.

Katso esimerkkivideo


Kaikki uutiset