Käytönjohtajuus

Tarjoamme lakisääteiset käytönjohtajapalvelut S1-pätevyydellä sekä kaikki käytönjohtajuuteen liittyvät määräaikaishuollot.

Hyvä käytönjohtaja huolehtii siitä, että sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia sekä sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Hän myös varmistaa, että edellä mainitut asiat on ohjeistettu muulle henkilökunnalle yksiselitteisesti ja ajantasaisesti.

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja, kun sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 voltin nimellisjännitteisiä osia tai kun sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1 600 kilovolttiampeeria. Käytönjohtajan on oltava aina luonnollinen henkilö, jolla on siihen riittävä sähköpätevyys.

Lue lisää huoltopalveluistamme.

Ota yhteyttä

Niemelä Juha
Asiakkuuspäällikkö Kasarmintie 6, 90130 Oulu 0447033359
Lehtikangas Veli-Pekka
yksikön päällikkö Kasarmintie 6, 90130 Oulu 0505967937
Säkkinen Jari
myynti- ja markkinointipäällikkö Kasarmintie 6, 90130 Oulu 0447033212