Sähkönjakelun vikakeskeytystiedote

21.11.2020 - 08:47

Sähkönjakelu on keskeytynyt vian takia alueella Oulu, joen eteläpuoli . Sähköttömiä asiakkaita on yhteensä 2 . Etsimme vikaa parhaillaan. Ensiarvio kestoajasta 2 h.

Korjauksen etenemistä voi seurata häiriökartalta https://www.oulunenergia.fi/hairiokartta

Pyydämme ilmoittamaan tiedossa olevasta vikapaikasta vikapäivystykseen, puh. 08 5584 3222.

Sähköjen palautuessa päälle jääneet sähkölaitteet käynnistyvät. Turvallisuuden vuoksi on tärkeää sammuttaa liesi ja muut mahdollista vaaraa aiheuttavat sähkölaitteet.

Tiedotamme myöhemmin lisää. Pahoittelemme vian aiheuttamaa haittaa.

Electricity supply has been interrupted because of a technical problem in your customer location: Oulu, joen eteläpuoli . Customers 2

You can monitor our progress on our outage map at: https://www.oulunenergia.fi/hairiokartta

If you know where the cause of the problem is, please call our service number at 08 5584 3222. Our initial estimate for the duration of the interruption is 2 hours.

We will send more information as soon as possible. We apologise for the inconvenience.https://www.oulunenergia.fi/sahko/sahkonsiirto/hairiot-ja-keskeytykset/huolto-ja-hairiotiedotteet