Sähköliittymän tilaus (vanha)

Sähköliittymän tilaaminen alkaa liittymismahdollisuuden selvittämisellä. Liittymän rakentaminen perustuu liittymissopimukseen. Jotta rakentaminen etenee aikataulussa, tilaa liittymä heti, kun sähkösuunnittelijasi on määritellyt pääsulakekoon. Tekninen neuvontamme auttaa sinua kaikissa sähköliittymien rakentamiseen ja liittymissopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. 

1. Alkukartoitus

 • Ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme liittymismahdollisuuden selvittämistä varten. Yleensä asemakaava-alueen tonteilla on valmiina riittävä liittymisvalmius.
 • Jos liittymä edellyttää sähköverkon rakentamista, annamme toimitusaikataulusta arvion. Toimitusaika on yleensä 1-3 kuukautta. Liittymän edellyttäessä  keskijänniteverkon tai muuntamon rakentamista voi toimitusaika olla 6 kuukautta.

2. Sopimukset

 • Tee kanssamme sähköliittymissopimus.
 • Tee sähkönmyyntisopimus sähkönmyyntiyhtiön kanssa. Samalla sinulle tulee automaattisesti sähkönsiirtosopimus Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy:n kanssa.

3. Liittymän liittämispyyntö

Urakoitsijasi tilaa liittymän liittämisen ja mittaroinnin yleistietolomakkeella ja  toimittaa tarvittavat sähköpiirustukset. Mittarointimaksu määräytyy tilattavien mittarointien lukumäärän mukaan. Toimitusaika tilauksesta on 5-14 työpäivää.

4. Kytkentä

Kytkemme liittymän, asennamme mittarit ja arkistoimme yleistietolomakkeen.

Sähköliittymissopimus

Voit tilata sähköliittymissopimuksen täyttämällä tämän lomakkeen tai käymällä paikan päällä teknisessä neuvonnassa. Jos käytät verkkolomaketta, toimitamme sinulle sopimuksen vielä allekirjoitettavaksi. Sopimuksen liitteeksi tarvitsemme liittymän sähköpääkeskus- tai mittauskeskuskaaviot ja sähköasemapiirroksen (1:200 tai 1:500). Voimme myös tarvita muita sähköpiirrustuksia (esim. keskijänniteliittymässä) Sähköurakoitsijasi voi toimittaa ne myös liittämis-/mittarointipyynnön yhteydessä.

Noudatamme sähköliittymän rakentamisessa Energiateollisuus ry:n suosittelemia liittymisehtoja LE 2014 sekä ohjetta Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamiseen liittyvät ohjeet. Nämä ovat liitteinä tämän sivun lopussa.

 
1 Alkaa 2 Valmis
Esitiedot ja tilaus

Tilattava liittymä

 • Työmaakeskus (tilapäinen sähköliittymä) tulee teliseeseen ja sitä käytetään rakentamisen ajan. Lopullinen pääkeskus (pysyvä sähköliittymä) tulee käyttööön myöhemmin rakennuksen valmistuessa esim. tekniseen tilaan.
 • Tonttikeskus on pihalle asennettava pääkeskus (pysyvä sähköliittymä), joka palvelee rakentamisen ajan sähköistyksessä ja jää sinne pysyvästi eikä erillistä työmaakeskusta tarvita.
 • Työmaakeskus (tilapäinen sähköliittymä) tulee teliseeseen ja sitä käytetään rakentamisen ajan.
 • Paritalotonttikeskus on pihalle asennettava pääkeskus (pysyvä sähköliittymä), johon tulee molemmat sähkömittarit ja se palvelee rakentamisen ajan sähköistyksessä ja jää sinne pysyvästi.
Liittyjän tiedot
Postiosoite, postinumero ja toimipaikka
Postiosoite, postinumero ja toimipaikka
Liittyjän tiedot
Postiosoite, postinumero ja toimipaikka

Liittyjän sopimuskumppani(t)

Sähköliittymissopimuksen toimittaminen ja sähkösopimuksen tekijä
Katuosoite, postinumero ja toimipaikka
Sähkönkäytön edellytyksenä on voimassa olevat sähköliittymis, - verkkopalvelu -ja myyntisopimus
Sähkösopimusasiakas
Liittymän tiedot
Onko kiinteistöön tulossa omaa sähkön tuotantoa, esim. aurinkopaneeleita?
Jos kohteella ei ole selkeää katuosoitetta voit laittaa liittymän osoitteeksi jakokaapin tai muuntamon numeron (esim. muuntamo 1243 tai jakokaappi 2338) ja-/tai liitteeksi kartan mihin olet merkinnyt paikan missä tarvisit sähköä.
Lisää tietoa
 • Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 25 MB.
 • Sallitut tiedostotyypit: jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx rar zip.

Yleiset pääsulakekoot omakotitaloissa -ja paritaloissa

 • Omakoti- ja paritaloissa rakennusaikainen työmaakeskus on kooltaan 3 x 25 A (yleensä aina).
 • Omakotitaloissa pysyvän sähköliittymän pääsulake on kooltaan 3 x 25 A. Jos talo on suuri yli 200m2 voi pääsulake olla suurempi. Varmista tällöin pääsulakkeen koko sähköurakoitsijaltasi.
 • Paritaloissa pysyvän sähköliittymän pääsulake on kooltaan 3 x 35 A tai 3 x 50 A. Varmista pääsulakkeen koko sähköurakoitsijaltasi.

Keskijänniteliittymässä liittymisteho kVA määritellään muuntajatehon mukaan. Jos muuntajakoneita on useita esim. alueen laajuuden vuoksi määritellään erillinen liittymisteho, josta sovitaan yleensä jo suunnitteluvaiheessa.

HUOM! Työmaakeskuksen (tai muun tilapäisen keskuksen) asennusajankohta tulee sopia erikseen soittamalla verkostoasentajalle puh. 050 3888 318. Toimitusaika puhelinsoitosta n. 5-7 työpäivää edellyttäen, että sähköliittymissopimus on tehtynä ja jakeluverkossa on liittämisvalmius. Työmaakeskuksien tulee olla standardin EN 61439-4 mukaisia.
Pysyvän sähköliittymän liittämisen-/mittaroinnin tilaa sähköurakoitsijasi yleistietolomakkeella (www.oulunenergia.fi/yleistietolomake).

Mittarointimaksu määräytyy sähköurakoitsijan tilauksen/toimitettujen sähköpiirustusten mukaan.

Liittymän tiedot muutoksessa
Lataa liitteenä sähköpiirustukset (pää-/mittaukeskuskaavio(t) ja sähköasemapiirros). Määrittelemme niiden mukaan sähköliittymissopimukseen tiedot muutoksesta. Jos tiedostoja on useita pakkaa ne zip-tiedostoksi.
Lisää tietoa
 • Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 50 MB.
 • Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx rar zip.