Sähköveroluokan muutos ja oikaisu

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta, ja se muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen luokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluvat automaattisesti kaikki sähkönkäyttäjät kaikilla käyttöpaikoilla. Valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimaiset kasvihuoneviljelytilat voivat hakea sähköveroluokan muutosta sähköveroluokkaan 2 käyttöpaikoittain.

Sähköveroluokan muutos

Valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat voivat tehtävä kirjallisen vakuutuksen verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan 2. Sähkövero-oikaisua voi tarvittaessa hakea kuluvalta vuodelta sekä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta. Vakuutus on tehtävä jokaiselle sähkön käyttöpaikalle erikseen.

Täytä alla oleva lomake tehdäksesi vakuutuksen sähköveroluokan 2 mukaisesta toiminnasta käyttöpaikalla ja sähkövero-oikaisua varten.

Sähkön käyttäjän tiedot
1. käyttöpaikan tiedot
Käyttöpaikkatunnus*Käyttöpaikan katuosoite*Käyttöpaikan toimialaluokitusOnko käyttöpaikalla asuntoa?*Onko käyttöpaikalla pelkästään valmistavaa/teollista toimintaa?*Onko huoltotoimintaa ulkopuolisille?*Onko vähittäismyyntiä?*
Tilinumero ja allekirjoitus