Mitä siirtohinnalla saa?

Sähkön siirtohinta muodostuu kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta (snt/kWh) ja kiinteästä perusmaksusta (€/kk). Siirtohinnalla katetaan luotettava sähkönjakelu asiakkaille. Sähkön siirrosta vastaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö - Oulussa, Kiimingissä ja Yli-Iissä Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy.

Perusmaksu

Perusmaksu on sähkön käytöstä riippumaton kiinteä maksu (€/kk). Se muodostuu sähköverkkopalvelun kiinteistä kustannuksista. Perusmaksuun sisältyy paljon täysin automaattisia palveluja:

  • Sähköverkon tarkastaminen säännöllisesti 2-6 vuoden välein ja tarvittavien kunnossapito- ja raivaustöiden tekeminen
  • Ikääntyneen sähköverkon uusiminen ja siirtäminen tarvittaessa parempaan paikkaan
  • Sähkönjakelun ympärivuorokautinen valvonta ja vikapäivystys
  • Sähköhäiriöiden korjaaminen välittömästi vuorokauden ajasta ja sääoloista riippumatta. Varallaolossa olevat asentajat ovat häiriön sattuessa valmiita lähtemään heti matkaan
  • Monipuolinen asiakaspalvelu: henkilökohtainen palvelu asiakaspalvelussa ja teknisessä neuvonnassa, puhelinpalvelu sekä monipuoliset verkkopalvelut
  • Energian säästö- ja lämmitystapaneuvonta

Siirtomaksu

Siirtomaksu on sähkön käyttömäärästä riippuva maksu (snt/kWh). Siirtomaksulla katetaan sähkön kulkeminen johtoja pitkin sähkön tuottajalta suoraan sähkön käyttöpaikkaan. Siirtomaksun määrään on mahdollista vaikuttaa energian järkevällä käytöllä ja säästöllä. Omaa sähkönkulutusta voi seurata tuntitasolla Energiatilillä.

Sähkövero

Asiakas maksaa sähköveroa kulutetun sähkön mukaan ja vero laskutetaan sähkön siirtohinnan yhteydessä. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Verovelvollisia ovat kaikki sähkön loppukäyttäjät. Sähköverkkoyhtiöt ovat puolestaan velvollisia keräämään veron sähkön siirtohinnan yhteydessä ja tilittämään sen valtiolle.

Sähköstä maksettava vero on porrastettu yleiseen veroluokkaan I ja alempaan veroluokkaan II. Sähköveroluokkaan I kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä, kuten kotitaloudet, maa- ja metsätalous sekä palvelutoiminta. Veroluokkaa II sovelletaan teollisuudessa ja kasvihuoneviljelyssä kulutettuun sähköön. Yrityksen vastuulla on ilmoittaa sähköverkon haltijalle, jos se kuuluu veroluokkaan II.

Arvonlisävero

Arvonlisävero (24 %) lisätään sähkön siirtomaksun, perusmaksun ja energiaveron summaan.

Siirtohinnoittelua valvoo Energiavirasto

Sähkön siirtomaksujen määräytymisen taustalla on sähkömarkkinalaki, joka edellyttää, että verkonhaltija ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Sähköverkkotoiminta on luonteeltaan luonnollinen monopoli, koska kilpailevien sähköverkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti toimivaa. Jakeluverkonhaltijan verkkolupaan liittyy maantieteellinen vastuualue, jolla verkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa.

Asiakkaan sijainti verkonhaltijan vastuualueella ei saa vaikuttaa siirtohintojen suuruuteen. Siirtohintaan ei saa myöskään vaikuttaa, keneltä sähkönmyyjältä asiakas sähkönsä ostaa. Eri sähköverkonhaltijoiden välillä sähkön siirtopalveluiden hinnat poikkeavat toisistaan, mutta asiakkaat eivät voi kilpailuttaa eri verkonhaltijoita. Siirtohinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.

Usein kysyttyä sähkön siirrosta