Sähköliittymän hinnoittelu

Liittymän hintaan vaikuttaa pääsulakekoko ja liittymän sijainti (ns. vyöhykehinnoittelu). Liittymismaksuun sisältyy liittymisvalmiuden rakennuttaminen tontin rajalle, tarvittavat kytkennät ja jakeluverkkoon liittäminen sekä yhden etäluettavan sähköenergiamittarin käyttöönoton enintään ≤ 3 x 63 A liittymissä. Mittarin omistaa Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy.

Sinun tehtäväksesi jää tonttiosuuden kaapeliojan kaivu ja peitto sekä liittymiskaapelin ja merkkinauhan asentaminen. Maakaapeleiden yhdistäminen tontin rajalla tai maakaapelin kiinnittäminen tontilla olevaan pylvääseen sisältyy liittymismaksuun.

Vyöhykkeet

Vyöhyke 1 on voimassa alueilla, joilla on voimassa vahvistettu asemakaava.

Vyöhyke 2 on voimassa asemakaava-alueen ulkopuolella ja sovelletaan 25 – 63 A liittymiin, joiden liittämiskohta sijaitsee enintään 600 metrin päässä olemassa olevasta muuntamosta. Edellytyksenä on, että voimme rakentaa verkon vakiorakentein ja voimme tehdä maanomistajan kanssa johtoaluesopimuksen.

Aluehinnoittelu on voimassa sähköistyksen kannalta yhtenäisellä alueella, joka ei ole vyöhykehinnastojen piirissä. Määrittelemme yhtenäinen liittymismaksun seuraavin ehdoin:

  • Potentiaaliseksi liittyjäksi lasketaan olemassa oleva sähköistettävä kiinteistö ja rakennuspaikka tai hyväksytyssä ranta- tai osayleiskaavassa esitetty rakennuspaikka.
  • Alue, jolle lasketaan yhtenäinen aluehinta, määritetään tapauskohtaisesti verkostoa suunniteltaessa.
  • Hanke toteutetaan, jos sopimuksen tehneitä liittyjiä on vähintään 60 prosenttia potentiaalisten liittyjien määrästä.
  • Hanke käynnistetään, jos yksikin alueen liittyjistä maksaa yksin rakennuskynnyksen ylittävän osuuden eli 60 prosenttia koko alueen sähköistyskustannuksista. Tällöin liittyjälle tehdään palautusehto.
  • Määritelty aluehinta säilyy jälkiliittyjille vakiona ilman aikarajaa, kunnes 100 prosentin toteutusaste on saavutettu. Tämän jälkeen siirrytään vyöhykehinnoitteluun.
  • Verkosto rakennetaan alueella laaditun kokonaissuunnitelman mukaisesti.
  • Alueelle mahdollisesti tuleville 35 A:n tai suurempien liittymien liittymismaksu määritellään liittymän sulakekoon suhteessa 25 A:n liittymän maksuun.

Tapauskohtaista hinnoittelua sovellamme muihin kuin edellä mainittuihin tapauksiin. Liittymismaksu muodostuu vyöhykkeen 2 mukaisesta liittymismaksusta lisättynä rakentamiskustannuksilla, jotka ylittävät liittymismaksun hinnan.