Sähkömittarit tuotannossa

Sähkömittarit sähkön tuotannossa

Sähkön tuotantolaitteiston rakentajan tulee tarkistaa käyttöpaikan sähkömittarin malli.

Mikäli käyttöpaikalla on sähkömittari, joka ei kykene mittaamaan sähkön tuotantoa pitää se vaihtaa toisen malliseksi.

Mittarin vaihto käyttöpaikalle pitää tehdä ennen kuin sähkön tuotantolaitteisto otetaan käyttöön.

Sähkön tuotantoa ja kulutusta mittaavat sähkömittarit

E350 sähkömittari

E450 sähkömittari

E450 sähkömittari

E650 sähkömittari

E650 sähkömittari

 

Vain sähkön kulutusta mittaavat sähkömittarit

  • Käyttöpaikan sähkömittarin ollessa jompaa kumpaa mallia vaihdetaan käyttöpaikalle E350, E450 tai E650 mallin sähkömittari.

E120Lime sähkömittari

E120Lime sähkömittari

Iskran sähkömittari. Käytössä Yli-Iissä

Iskran sähkömittari (käytössä vain Yli-Iissä).