Voimalinja sinistä taivasta vasten. Taivaalla on poutapilviä

Sähköveroluokan muutos ja oikaisu

Sähköveroa maksetaan sähkön kulutuksesta, ja se muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Sähkönkäyttäjät jaetaan kahteen luokkaan: sähköveroluokkaan 1 kuuluvat automaattisesti kaikki sähkönkäyttäjät kaikilla käyttöpaikoilla. Valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimaiset kasvihuoneviljelytilat voivat hakea sähköveroluokan muutosta sähköveroluokkaan 2 käyttöpaikoittain.

Sähköveroluokan muutos

Valmistavaa teollisuutta harjoittavat teollisuusyritykset ja ammattimaista kasvihuoneviljelyä harjoittavat voivat tehtävä kirjallisen vakuutuksen verkkoyhtiölle oikeudestaan alempaan sähköveroluokkaan 2.

1.1.2021 alkaen veroluokan 1 - 2 oikaisu takautuvasti on muuttunut palautusmenettelyksi. Tutustus verottajan ohjeisiin sähkön verotus ja syventävä ohje.

Täytä alla oleva lomake tehdäksesi vakuutuksen sähköveroluokan 2 mukaisesta toiminnasta käyttöpaikalla. Vakuutus on tehtävä jokaiselle sähkön käyttöpaikalle erikseen.

Sähkön käyttäjän tiedot

1. käyttöpaikan tiedot

2. käyttöpaikan tiedot

3. käyttöpaikan tiedot

Lisätiedot ja allekirjoitustapa

Sähköveroluokan 2 muutospapereiden toimitus allekirjoitettavaksi