Ilmakuva Tuirasta

Mitä verkkopalvelumaksulla saa?

Sähkön verkkopalvelumaksu (ent. siirtohinta) muodostuu kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta (snt/kWh) ja kiinteästä perusmaksusta (€/kk). Verkkopalvelumaksulla katetaan luotettava sähkönjakelu asiakkaille. Verkosta vastaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö - Oulussa, Kiimingissä ja Yli-Iissä Oulun Energia Sähköverkko Oy.

Perusmaksu

Perusmaksu on sähkön käytöstä riippumaton kiinteä maksu (€/kk). Se muodostuu sähköverkkopalvelun kiinteistä kustannuksista. Perusmaksuun sisältyy paljon täysin automaattisia palveluja:

Verkkopalvelumaksu

Verkkopalvelumaksu (ent. siirtomaksu) on sähkön käyttömäärästä riippuva maksu (snt/kWh). Verkkopalvelumaksulla katetaan sähkön kulkeminen johtoja pitkin sähkön tuottajalta suoraan sähkön käyttöpaikkaan. Verkkopalvelumaksun määrään on mahdollista vaikuttaa energian järkevällä käytöllä ja säästöllä. Omaa sähkönkulutusta voi seurata tuntitasolla Energiatilillä.

Sähkövero

Asiakas maksaa sähköveroa kulutetun sähkön mukaan ja vero laskutetaan sähkön verkkopalvelumaksun yhteydessä. Vero muodostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta. Verovelvollisia ovat kaikki sähkön loppukäyttäjät. Sähköverkkoyhtiöt ovat puolestaan velvollisia keräämään veron sähkön siirtohinnan yhteydessä ja tilittämään sen valtiolle.

Sähköstä maksettava vero on porrastettu yleiseen veroluokkaan I ja alempaan veroluokkaan II. Sähköveroluokkaan I kuuluu suurin osa sähkönkäyttäjistä, kuten kotitaloudet, maa- ja metsätalous sekä palvelutoiminta. Veroluokkaa II sovelletaan teollisuudessa ja kasvihuoneviljelyssä kulutettuun sähköön. Yrityksen vastuulla on ilmoittaa sähköverkon haltijalle, jos se kuuluu veroluokkaan II.

Arvonlisävero

Arvonlisävero (24 %) lisätään sähkön siirtomaksun, perusmaksun ja energiaveron summaan.

Verkkopalvelun hinnoittelua valvoo Energiavirasto

Sähkön verkkopalvelumaksujen määräytymisen taustalla on sähkömarkkinalaki, joka edellyttää, että verkonhaltija ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti. Sähköverkkotoiminta on luonteeltaan luonnollinen monopoli, koska kilpailevien sähköverkkojen rakentaminen ei ole kansantaloudellisesti toimivaa. Jakeluverkonhaltijan verkkolupaan liittyy maantieteellinen vastuualue, jolla verkonhaltijalla on yksinoikeus rakentaa jakeluverkkoa.

Asiakkaan sijainti verkonhaltijan vastuualueella ei saa vaikuttaa siirtohintojen suuruuteen. Verkkopalvelumaksuun ei saa myöskään vaikuttaa, keneltä sähkönmyyjältä asiakas sähkönsä ostaa. Eri sähköverkonhaltijoiden välillä sähkön verkkopalveluiden hinnat poikkeavat toisistaan, mutta asiakkaat eivät voi kilpailuttaa eri verkonhaltijoita. Verkkopalvelumaksun hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto.