Voimalinjoja pilvistä taivasta vasten

Sähköliittymän liittymissopimuksen tilaus

Sähköliittymän tilaaminen alkaa liittymismahdollisuuden selvittämisellä. Liittymän rakentaminen perustuu liittymissopimukseen. Jotta rakentaminen etenee aikataulussa, tilaa liittymissopimus heti, kun sähkösuunnittelijasi on määritellyt pääsulakekoon. Tekninen neuvontamme auttaa sinua kaikissa sähköliittymien rakentamiseen ja liittymissopimuksiin liittyvissä kysymyksissä.

1. Alkukartoitus

Ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme liittymismahdollisuuden selvittämistä varten. Yleensä asemakaava-alueen tonteilla on valmiina riittävä liittymisvalmius.

Jos liittymä edellyttää sähköverkon rakentamista, annamme toimitusaikataulusta arvion. Toimitusaika on yleensä 1–3 kuukautta. Liittymän edellyttäessä keskijänniteverkon tai muuntamon rakentamista voi toimitusaika olla 6 kuukautta tai pidempikin.

Toimitusaika on riippuvainen kaikissa tapauksissa siitä, missä ajassa maanomistajien kanssa saadaan sovittua kaapeleiden ja muuntamoiden sijoittamisesta maanomistajan omistamalle kiinteistölle.

2. Sopimukset

Tee kanssamme sähköliittymissopimus.

Liittymissopimuksen mukana lähetämme käyttöpaikkatunnuksen, jota tarvitset sähkönmyyntisopimuksen tekemiseen.

Tee sähkönmyyntisopimus sähkönmyyntiyhtiön kanssa. Samalla sinulle tulee automaattisesti sähkönsiirtosopimus Oulun Energia Sähköverkko Oy:n kanssa.

Monimittarikohteissa, esimerkiksi kerrostaloissa ja vastaavissa, tarvitsemme sähköpiirustukset (pääkeskus-ja mittauskeskuskaaviot sekä nousujohtokaavion), joiden perusteella luomme käyttöpaikkatunnukset kaikille sähkön mittauksille.

Sähköurakoitsijan tulee toimittaa liittämis- ja mittarointipyynnössä tarvittavat sähköpiirustukset, jotta varmistetaan, ettei niihin ole tullut muutoksia rakentamisen aikana. Mitä aiemmin sähköpiirustukset toimitetaan, sitä jouhevammin mittareiden asennus hoituu.

3. Liittymän liittämispyyntö

Liittymän liittämisestä vastaava sähköurakoitsijasi tilaa liittymän liittämisen ja mittaroinnin yleistietolomakkeella ja toimittaa tarvittavat sähköpiirustukset.

Toimitusaika tilauksesta on 7–14 työpäivää edellyttäen, että sähkönmyyntisopimus on kunnossa.

Vuokratessa Oulun Energialta työmaakeskus tulee 3x25A- ja 3x63A-työmaakeskuksissa rakentaa työmaakeskusteline, johon verkostoasentaja ripustaa työmaakeskuksen.

4. Kytkentä

Kytkemme liittymän ja asennamme mittarit.

Sähköliittymän liittymissopimuksen tilaus

Voit tilata sähköliittymissopimuksen täyttämällä tämän lomakkeen.

Sopimuksen teon yhteydessä voi lisätä liitteeksi liittymän sähköpääkeskus- ja mittauskeskuskaaviot, nousujohtokaavion ja sähköasemapiirroksen. Voimme myös tarvita muita sähköpiirustuksia (esim. keskijänniteliittymässä). Sähköurakoitsijasi voi toimittaa ne myös liittämis-/mittarointipyynnön yhteydessä.

Noudatamme sähköliittymän rakentamisessa Energiateollisuus ry:n suosittelemia liittymisehtoja LE 2019 sekä ohjetta ”Sähköliittymän hinnoitteluperusteet ja rakentamiseen liittyvät ohjeet”. Nämä ovat liitteinä tämän sivun lopussa.

Tutustu tietosuojaselosteeseemme.

Tilaa sähköliittymän liittymissopimus

Liittymän tiedot

Liikuteltavat (työmaa)sähkökeskukset, joissa liittymisjohtona on "kumikaapeli" tulee olla standardin EN 61439-4 mukaisia (standardi työmaasähkökeskuksista). Työmaakeskus tai muu tilapäiseen käyttöön tuleva sähkökeskus tulee tarkastuttaa sähköurakoitsijalla liittymisehtojen mukaisesti. Tällä varmistetaan, että sähkökeskus on liitettävissä sähköverkkoon turvallisesti.

Jos työmaakeskus tulee tontille asennetavan liittymisjohto-maakaapelin "päähän" eikä kumikaapelilla liittymispisteeseen tontin rajalle tai suoraan muuntamoon/jakokaappiin niin tästä on ilmoitettava liittymätilauksessa. Ilmoitettava maakaapelin tyyppi ja mikäli tämä  maakaapeli on vain työmaakeskuksen syöttökaapeli eikä myöhemmin tuleva pysyvän liittymän käyttöön niin tästäkin on hyvä ilmoittaa (vaatii yleensä, että kohteessa on muuntamo tai jakokaappi tontilla).

  • Työmaakeskus (tilapäinen sähköliittymä) tulee teliseeseen ja sitä käytetään rakentamisen ajan. Lopullinen pääkeskus (pysyvä sähköliittymä) tulee käyttööön myöhemmin rakennuksen valmistuessa esim. tekniseen tilaan.
  • Tonttikeskus on pihalle asennettava pääkeskus (pysyvä sähköliittymä), joka palvelee rakentamisen ajan sähköistyksessä ja jää sinne pysyvästi eikä erillistä työmaakeskusta tarvita.
  • Omakotitaloissa rakennusaikainen työmaakeskus-liittymä on yleensä aina kooltaan 3 x 25 A.
  • Pysyvä liittymä on usein 3 x 25 A, mutta talon koko, lämmitystapa ja sähköauton lataus saattavat suurentaa liittymän pääsulaketta 3 x 35 A  -  3 x 63 A kokoon saakka. Varmista pääsulakkeen koko sähkösuunnittelijaltasi.
  • Työmaakeskus (tilapäinen sähköliittymä) tulee teliseeseen ja sitä käytetään rakentamisen ajan.
  • Paritalotonttikeskus on pihalle asennettava pääkeskus (pysyvä sähköliittymä), mihin sjoitetaan molempien asuntojen sähkömittarit. Paritalotonttikeskusta asennetaan kiinteästi sijoitus paikalleen. Se palvelee ensin työmaasähköistyksessä ja myöhemmin asuntojen sähköistyksessä.
  • Paritalojen paritalotonttikeskuksissa sähköliittymän pääsulake on usein kooltaan 3 x 35 A tai 3 x 50 A tai suurempikin riippuen lämmitysmuodoista ja varautumisesta sähköauton lataukseen. Varmista pääsulakkeen koko sähkösuunnittelijaltasi.
Paritalon huoneistot ovat:
Työmaakeskuksen vuokraaminen

Liikuteltavat (työmaa)sähkökeskukset, joissa liittymisjohtona on "kumikaapeli" tulee olla standardin EN 61439-4 mukaisia (standardi työmaasähkökeskuksista). Työmaakeskus tai muu tilapäiseen käyttöön tuleva sähkökeskus tulee tarkastuttaa sähköurakoitsijalla liittymisehtojen mukaisesti. Tällä varmistetaan, että sähkökeskus on liitettävissä sähköverkkoon turvallisesti.

Jos työmaakeskus tulee tontille asennetavan liittymisjohto-maakaapelin "päähän" eikä kumikaapelilla liittymispisteeseen tontin rajalle tai suoraan muuntamoon/jakokaappiin niin tästä on ilmoitettava liittymätilauksessa. Ilmoitettava maakaapelin tyyppi ja mikäli tämä  maakaapeli on vain työmaakeskuksen syöttökaapeli eikä myöhemmin tuleva pysyvän liittymän käyttöön niin tästäkin on hyvä ilmoittaa (vaatii yleensä, että kohteessa on muuntamo tai jakokaappi tontilla).

Liittymän tiedot muutoksessa

Liittyjän tiedot

Laskutustiedot maksuille

Liittyjän sopimuskumppani(t)

2. liittyjä

3. liittyjä

4. liittyjä

Sähköliittymissopimuksen toimitus

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme

Asiakaspalvelumme auttaa sinua kaikissa sähköverkkopalveluihin ja niiden laskutukseen liittyvissä kysymyksissä ma-to klo 8-16 ja pe klo 9-16.

call08 477000
sahkoverkkopalvelut@aspa.oulunenergia.fi

 

Tekninen neuvonta

Jos sinulla on kysyttävää sähköliittymän rakentamiseen tai sähkön mittaukseen liittyen, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

tekninenneuvonta@oulunenergia.fi

call0407128606