Ilmakuva Oulusta

Oman tuotannon liittäminen sähköverkkoon

Tehtävämme on tarjota luotettava verkko ja taata sähkön jakelun toiminta ja turvallisuus myös omalle pientuotannolle, kuten aurinkopaneeleille tai tuulivoimalalle.

Oma sähköntuotanto on mahdollista liittää jakeluverkkoon ja myydä omasta käytöstä ylijäänyt sähkö valitsemallesi sähkönmyyntiyhtiölle. Pientuotantoa varten ei tarvitse rakentaa tai vahvistaa sähköverkkoa, jos tuotanto liitetään sähkönkulutuspaikan yhteyteen ja liitettävä teho jää kulutuspaikan tehoa pienemmäksi. Jos tuotantoteho ylittää kulutusliittymän koon, verkkoa voidaan joutua vahvistamaan. Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Kun suunnittelet oman pientuotantolaitteiston hankintaa ja verkkoon liittämistä, etene seuraavan kolmen askeleen mukaisesti. Jos suunnittelet yli 100 kVA:n tuotantolaitteiston hankintaa ja sen verkkoon liittämistä, ota yhteyttä tekniseen neuvontaamme.

1. Tuotantolaitteiston ja lupien hankinta

Selvitä ensimmäiseksi ennen pientuotantolaitteiston hankintaa mitä lupia laitteisto tarvitsee ja soveltuuko se liitettäväksi jakeluverkkoon.

Varmista pientuotantolaitteiston soveltuvuus Oulun Energia Sähköverkko Oy:n verkkoon ennen laitteiston hankintaa. Tuotantolaitteiston ja asennuksen on täytettävä seuraavat vaatimukset:

Selvitä kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennus- ja toimenpideluvan tarve ennen laitteiston hankintaa. Vaatimukset vaihtelevat kunnittain.

Hanki omasta käytöstä ylijäävälle sähkölle ostaja.

2. Tuotantolaitteistosta ilmoittaminen

Tuotantolaitteiston rakentavan urakoitsijan pitää ilmoittaa tuotantolaitteiston liittämisestä käyttöpaikalle Oulun Energia Sähköverkko Oy:lle. Ilmoituksen voi tehdä yleistietolomakkeella. Samalla urakoitsija vakuuttaa asennuksen täyttävän sähköturvallisuusmääräykset ja tekniset vaatimukset. Tarkistamme yleistietolomakkeesta tuotantolaitteiston tiedot ja tarvittaessa pyydämme lisätietoja urakoitsijalta. 

Olemme yhteydessä ja toimitamme tuotantokäyttöpaikan käyttöpaikkatunnuksen, jotta voit tehdä ylijäämäsähköstä sopimuksen valitsemasi sähkönmyyntiyhtiön kanssa. Pientuotannon sähköverkkosopimus astuu voimaan, kun saamme valitsemaltasi sähkönmyyntiyhtiöltä tiedon sopimuksen alkamisesta. Nämä sopimukset ovat edellytys sille, että tuotantolaitteiston voi ottaa käyttöön. Sähkön syöttäminen verkkoon on kielletty, ellei sähkölle ole ostajaa.

3. Käyttöönotto ja kunnossapito

Tuotantolaitteiston voi ottaa käyttöön sen jälkeen, kun ylijäämäsähkölle on ostaja ja pientuotannon sähköverkkosopimus on voimassa.

Huolehdi kunnossapidosta

Sähkön tuotantolaitteisto on muistettava pitää kunnossa myös kytkennän jälkeen. Laitteisto ei saa aiheuttaa häiriöitä muille sähköverkon käyttäjille, ja sähköasennusten ja -laitteiden on oltava säännösten ja määräysten edellyttämässä kunnossa.

Sopijapuolet ovat tietyin rajoituksin velvollisia korvaamaan säännösten, määräysten ja ohjeiden vastaisten asennusten, viallisten laitteiden tai niiden käytön aiheuttamat vahingot.

Lisätietoja ja hyödyllisiä liitteitä

Energiateollisuus ry:n ohje: Sähköntuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Energiateollisuus ry:n tekninen liite 1: Enintään 100 kVA tuotantolaitoksia koskevat tekniset vaatimukset

Energiateollisuus ry:n verkostosuositus: Mikrotuotannon liittäminen sähkönjakeluverkkoon

Liittymisehdot LE 2019

Verkkopalveluehdot VPE 2019

Sähkömittarit tuotannossa

Sähkön tuotantolaitteiston rakentajan tulee tarkistaa käyttöpaikan sähkömittarin malli.

Mikäli käyttöpaikalla on sähkömittari, joka ei kykene mittaamaan sähkön tuotantoa pitää se vaihtaa toisen malliseksi. Mittarin vaihto käyttöpaikalle pitää tehdä ennen kuin sähkön tuotantolaitteisto otetaan käyttöön.

Sähkön tuotantoa ja kulutusta mittaavat sähkömittarit

Sahkomittarit_1280x720px.jpg

Vain sähkön kulutusta mittaavat sähkömittarit

Käyttöpaikan sähkömittarin ollessa jompaa kumpaa mallia vaihdetaan käyttöpaikalle E350, E450 tai E650 mallin sähkömittari.

""