Voimalinja sinistä taivasta vasten. Taivaalla on poutapilviä

Verkkopalveluhinnasto

Tämän verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla Oulun Energia Sähköverkko Oy huolehtii sähköenergian siirtämisestä sinulle ja tarjoaa siirtoon liittyvät verkkopalvelut: verkoston rakentamisen, kunnossapidon, sähkönkulutuksen mittauksen ja ympärivuorokautisen vikapäivystyksen.

Noudatamme sähkön siirrossa asiakkaan kanssa tehtyä yksilöllistä verkkopalvelusopimusta, siihen liittyviä verkkopalveluehtoja sekä yleisiä verkkopalveluehtoja ja voimassaolevaa hinnastoa. Tutustu sopimusehtoihin. Siirtohintoihin sisältyy alv 24 %, mutta ei sähköveroa.

Mitä verkkopalvelumaksulla saa?

Sähkön verkkopalvelumaksu (ent. siirtohinta) muodostuu kulutukseen perustuvasta siirtomaksusta (snt/kWh) ja kiinteästä perusmaksusta (€/kk). Verkkopalvelumaksulla katetaan luotettava sähkönjakelu asiakkaille. Verkosta vastaa aina paikallinen jakeluverkkoyhtiö - Oulussa, Kiimingissä ja Yli-Iissä Oulun Energia Sähköverkko Oy.

Sähkönsiirto muuttui verkkopalveluksi

Käytämme sähkönsiirto-termin tilalla jatkossa verkkopalvelu-termiä Energiateollisuus ry:n uuden suosituksen mukaisesti.
Muutos näkyy vaiheittain nettisivuillamme ja laskulla.

 

Verkkopalveluhinnasto

Hinnat ovat voimassa 1.7.2021 alkaen.

Aikasähkön hinnasto

Tehosähkön hinnasto

Tuotannon siirtomaksu

Sähkövero

Verkkopalvelumaksujen yhteydessä laskutamme hinnaston mukaisten hintojen lisäksi kulloinkin voimassa olevan sähkön kulutukseen perustuvan sähköveron (energiavero ja huoltovarmuusmaksu). Veroluokka 1 koskee kotitalouksia, julkista sektoria, kaivostoimintaa sekä palveluelinkeinoja lukuun ottamatta palvelinsaleja. Kaikki asiakkaat kaikilla käyttöpaikoilla kuuluvat automaattisesti veroluokkaan 1, elleivät ole muuta ilmoittaneet. Lue lisää sähköveroluokan muuttamisesta.

Asiakas on oikeutettu veroluokkaan 2, jos käyttöpaikalla harjoitetaan sähkön valmisteverosta annetun lain mukaista teollisuutta tai ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Jos asiakas on oikeutettu alempaan veroluokkaan 2, siitä tulee toimittaa kirjallinen vakuutus verkkoyhtiölle.

Yleissähkö sopii niin omakoti-, kerros- ja rivitaloihin kuin vapaa-ajanasuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä ja kulutus on alle 10 000 kilowattituntia vuodessa. Perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja verkkopalvelutuotteella on yksi hinta.

Yli 3 x 63 A:n asiakkaille sovellamme sähkön siirrossa pienjännitetehosähköä.

Tuote Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
Energia 2, 73 snt/kWh 3,39 snt/kWh

Lisäksi perusmaksu käyttöpaikan pääsulakkeen mukaan

Tuote Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
≤ 1 x 25-35 A 50,52 €/v 62,64 €/v
3 x 25-63 A 59,16 €/v 73,36 €/v

 

Aikasähkö

Aikasähkö sopii sähkölämmitteisiin omakoti- ja rivitaloihin, joissa sähköä käytetään eniten yöllä, esimerkiksi lämminvesivaraajan lämmittämiseen, ja kulutus on yli 10 000 kilowattituntia vuodessa. Sähkön mittaus perustuu päivä/yö -aikajakoon. Perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja siirrolla on kaksi hintaa: päiväenergia klo 7-22 ja edullisempi yöenergia klo 22-7.

Yli 3 x 63 A:n asiakkaille sovellamme sähkön siirrossa pienjännitetehosähköä.

Tuote Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
Päiväenergia, snt/kWh 2,30 2,85
Yöenergia, snt/kWh 1,41 1,75

Lisäksi perusmaksu pääsulakkeen mukaan

Tuote alv 0 % alv 24 %
3 x 25 A 171,96 €/v 213,23 €/v
3 x 35 A 219,96 €/v 272,75 €/v
3 x 50-63 A 348,24 €/v 431,82 €/v

 

Kausisähkö sopii parhaiten asiakkaille, joiden sähkönkäyttö painottuu kesäaikaan ja kulutus on yli 10 000 kilowattituntia vuodessa. Tyypillisimpiä kausisähkön käyttäjiä ovat palvelualan yritykset sekä maatilat, joissa on esimerkiksi koneelliset viljankuivauslaitteet.

Kausisähkön mittaus perustuu talviarkipäivä/muu aika -aikajakoon. Perusmaksu on porrastettu sulakekoon mukaan ja siirrolla on kaksi hintaa: talviarkipäivä 1.11.-31.3. klo 7-22 arkipäivisin mukaan luettuna lauantait ja aattopäivät sekä edullisempi muu aika 1.11.-31.3. klo 22-7 ja ajalla 1.4.-31.10. koko ajan.

Yli 3 x 63 A:n asiakkaille sovellamme sähkön siirrossa pienjännitetehosähköä.

Tuote Hinta (alv 0%) Hinta (alv 24%)
Talviarkipäivän energia, snt/kWh 2,49 3,09
Muun ajan energia, snt/kWh 1,67 2,07

Lisäksi perusmaksu pääsulakkeen mukaan, euroa/vuosi

Tuote alv 0 % alv 24 %
3 x 25 A 219,96 272,75
3 x 35 A 300,24 372,30
3 x 50-63 A 516,48 640,44

 

Tehosähkö

Käyttöpaikoissa, joissa sulakekoko on yli 63 A, sähkönsiirtotuote on tehosähkö. Perusmaksu on kiinteä ja sulakekoosta riippumaton. Tehonkäyttö mitataan tunnin keskitehona ja laskutetaan erillisellä pätötehomaksulla liukuvan 12 kuukauden kahden suurimman pätötuntitehon keskiarvoa käyttäen. Loistehomaksu määräytyy kunkin kuukauden aikana esiintyneen suurimman loistehotuntihuipun mukaan. Loistehohuipusta jätetään veloittamatta 0,16 kVAr kutakin samalta laskutuskaudelta veloitettavaa pätötehohuipun kilowattia kohti. Loistehossa huomioidaan ainoastaan verkosta otettava loisteho.

Tehosähkössä on kaksi hintaa: talviarkipäivä 1.11.-31.3. klo 7-22 arkipäivisin mukaan luettuna lauantait ja aattopäivät sekä edullisempi muu aika 1.11.-31.3. klo 22-7 ja ajalla 1.4.-31.10. koko ajan. Talviarkipäivinä 1.11-31.3 päiväaikaan klo 07-22 mitattu pätöteho huomioidaan kokonaan, muuna aikana mitatusta pätötehosta otetaan huomioon vain puolet laskettaessa pätötehohuippua.

Pienjännitetehosähkö (0,4 kV toimitus)

Tuote Hinta (alv 0 %) Hinta (alv 24 %)
Perusmaksu, euroa vuosi 528,96 €/v 655,91 €/v
Tehomaksu, euroa/kW/kk 1,85 2,29
Loistehomaksu, euroa/kVAr/kk 1,72 2,14
Talviarkipäivän energia, sntkWh 1,58 1,96
Muun ajan energia, snt/kWh 1,11 1,38

 

Keskijännitetehosähkö (10 kV ja 20 kV toimitus)

Tuote alv 0 % alv 24 %
Perusmaksu, euroa/vuosi 1490,52 1848,24
Tehomaksu, euroa/kW/kk 1,36 1,68
Loistehomaksu, euroa/kVAr/kk 1,36 1,68
Talviarkipäivän energia, snt/kWh 1,47 1,82
Muun ajan energia, snt/kWh 1,09 1,35

 

Verkkopalveluhintoihin lisätään alla oleva energiavero (sisältävät myös huoltovarmuusmaksun)

Energiaverot alv 0 % alv 24 %

Veroluokka I, snt/kWh

Muut kuin teollisuus, konesalit ja kasvihuonviljely.

2,253 snt/kWh 2,7937 snt/kWh

Veroluokka II, snt/kWh

Teollisuus, konesalit ja kasvihuoneviljely.

0,063 snt/kWh 0,0781 snt/kWh

 

Tuotannon siirtomaksu

Veloitamme hinnaston mukaisen tuotannon siirtomaksun, kun syötät tuottamaasi sähköä Oulun Energia Sähköverkko Oy:n sähköverkkoon pienjännitteellä (0,24 tai 0,4 kV) tai keskijännitteellä (10 tai 20 kV). Verkosta otto eli kulutus veloitetaan voimassa olevan sähkön siirtohinnaston mukaan.

Perusmaksua ei peritä silloin, kun sähkön käyttöpaikalla on sekä kulutusta että tuotantoa. Muutoin perusmaksu on sama kuin kulutuksen siirtotuotteella. Tuotannon siirtomaksuun sisältyy alv 24 %.

*Lisäksi perimme tehomaksua kaikista sähköverkkoon suoraan tai välillisesti liittyneistä voimalaitoksista, jotka ylittävät komission asetuksen (EU) 543/2013 mukaan määritetyn 1 MW:n nettosähkötehon.

Tuote Hinta (alv 24 %)
Sähköntuotannon siirtomaksu 0,09 snt/kWh
Voimalaitosten nettosähkötehon tehomaksu* 196,30 €/MW/kk