Oulun Energian logo

Anna palautetta mittaustiedon hallinnan palveluista

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä raporteista ilmene vastaajien henkilöllisyys. Vastaathan viimeistään ti 20.12.2022. Kiitos jo etukäteen ajastasi ja arvokkaasta palautteestasi!

Vastaa seuraaviin väittämiin

asteikko 1-4: 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = jokseenkin samaa mieltä ja 4 = täysin samaa mieltä

1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4
1 4

Avoimet kysymykset