Oulun Energian logo

Miljoonan euron potti avautuu syksyllä – Oulun Energia rahoittaa kestävyyttä edistäviä hankkeita Miljöö-innovaatiotuen kautta

Syyskuussa 2022 avautuva Miljöö-innovaatiotuki on tarkoitettu laajasti eri kokoisten projektien edistämiseen. Rahallista tukea voi hakea niin opintojen lopputyöhön kuin suurempiin tuotekehitys- ja innovaatiohankkeisiinkin. Uudella kestävyyttä edistävällä rahoituksella Oulun Energia haluaa vahvistaa yhteiskunnan kasvua ympäristöksi, josta tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä.

“Maailmaa parantavia hankkeita tehdään laboratorioiden ohella myös autotalleissa. Osa tästä potentiaalista ei kuitenkaan koskaan pääse lentoon ilman ulkopuolista rahoitusta. Myös näille ideoille haluamme nyt antaa mahdollisuuden”, kertoo Oulun Energian vastuullisuusjohtaja Katja Virkkunen.

Rahoitus on tarkoitettu niin yrityksille, tiimeille kuin yksittäisille ihmisillekin ikään tai paikkakuntaan katsomatta. Ehtona on, että hanke edistää elinympäristömme kestävyyttä ja keskittyy esimerkiksi hiilineutraaliuden edistämiseen, kiertotalouteen ja biopohjaisuuteen, älykkäisiin energiaratkaisuihin, digitaalisuuteen tai älykkääseen liikkumiseen.

“Näiden teemojen ohella tuemme vihreisiin arvoihin pohjautuvia projekteja, jotka liittyvät uusiin tuotteisiin ja toimintamalleihin, tuottavuuden ja tehokkuuden edistämiseen sekä ympäristön kantokykyyn ja kestävyyden parantamiseen”, Virkkunen lisää.

Oulun Energian vastuullisuusjohtaja Katja Virkkunen

Yksittäisen Miljöö-innovaatiotuen suuruus vaihtelee noin tuhannesta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin.   Hanke voi olla luonteeltaan tutkimustyö, tuotekehitys, tuotteiden kaupallistaminen, markkinointi tai vaikkapa julkisen avustuksen omarahoitusosuus.

“Hakemuksen voi lähettää esimerkiksi energiatehokkuuteen ohjaavan sovelluksen, pro gradu -tutkielman seminaarimatkan, muovia tai fossiilisia polttoaineita korvaavan idean tai vaikka yhteistyökumppaneiden kartoittamisen rahoittamiseen – kenttä on hyvin laaja!”

Syyskuussa lanseerattavan tuen haku järjestetään jatkossa kaksi kertaa vuodessa. Hakemukset esikäsittelee viiden hengen raati, jonka pohjalta lopulliset päätökset tekee Oulun Energian johtoryhmä.

“Haluamme innostaa myös muita toimimaan vastuullisesti ja antaa yhteistä hyvää tekeville ideoille konkreettisen tuen. Kun elinympäristömme kestävyyttä parantavat hankkeet saadaan pöytälaatikoista eteenpäin, ne hyödyttävät meitä kaikkia”, toteaa Virkkunen.

Miljöö-innovaatiotuki

  • Haku vuosittain syksyllä 1.9.–31.10. sekä keväällä 1.3.–30.4.
  • Kohdennettu laajasti eri toimialoille valtakunnallisesti ja ikärajattomasti
  • Yksittäisen tuen määrä vaihtelee noin tuhannesta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin
  • Tuen teemat: hiilineutraalius, älykkäät energiaratkaisut ja teknologiat, kiertotalous ja biopohjaiset ratkaisut, tuottavuutta ja tehokkuutta edistävät ratkaisut, uudet toimintamallit ja tuotteet, älykäs liikkuminen, digitaalisuus ja tutkimus sekä ympäristön kantokyky ja kestävyys.
  • Tuen myöntää Oulun Energian asiantuntijoista koostama raati, joka vaihtuu kahden vuoden välein
Miljöö-innovaatiotuki logo. Kuvassa kaupunki kuvattuna sammakkoperspektiivistä.

Innovoidaan maailmasta parempi

Miljoonan euron potti avautuu syyskuussa 2022. Lue lisää Miljöö-innovaatiotuesta sekä hankkeista, joita Oulun Energia on rahoittanut.

Lähetä hakemuksesi 1.9.-31.10.2022!

 

Lue lisää Miljöö-innovaatiotuesta