Oulun Energian logo

Vesiväreillä maalattu vihreä metsä.
Vesiväreillä maalattu vihreä metsä.

Tutkimus – kaukolämmön tulevaisuudet

Kaukolämpö ja sen tuottamisen polttoaineet ovat olleet vahvasti esillä sekä mediassa että poliittisessa keskustelussa. Pekka Huhtalan Pro gradu -tutkimus osuu valmistuessaan aivan ajankohtaisen asian ytimeen ja tulee maalaamaan erittäin mielenkiintoisia skenaarioita kaukolämmön tulevaisuuksista ja kestävyyssiirtymistä.

Mitä vaihtoehtoja on maakaasulle, turpeelle, kivihiilelle ja muille fossiilisille polttoaineille? Mihin suuntaan kaukolämmön tuotanto kehittyy 10–30 vuoden aikana? Entä voisiko esimerkiksi biomassojen laajempi hyödyntäminen tai modulaarinen ydinreaktori tarjota vastauksia hiilineutraaleihin tavoitteisiin? Kiinnostavia kysymyksiä, joihin Turun yliopistossa tulevaisuudentutkimusta opiskeleva Pekka Huhtala hakee vastauksia.

"Tällä hetkellä vähän jokaisella sektorilla tarvitaan kestävyyssiirtymiä, vähähiilisyyttä sekä ylipäätään kestävää kehitystä. Ja energiantuotanto on aika keskeisessä asemassa tässä kaikessa. Siksi myös kaukolämmön tulevaisuus valikoitui omaksi tutkimusaiheekseni".

Ympäristötili, Oulun Energia, Pekka Huhtala, KaukolämpöTurun yliopistossa tulevaisuuden tutkimusta opiskeleva Pekka Huhtala tutkii kaukolämmön tulevaisuutta.

Millä kaukolämpöä jatkossa tuotetaan?

Huhtalan mukaan on mahdotonta nostaa esiin vain yhtä energiamuotoa, kun puhutaan uusista tavoista tuottaa kaukolämpöä. Vaihtoehtoja on ja niiden soveltuvuus riippuu paljon myös paikallisista olosuhteista.

"Erilaisissa maantieteellisissä ympäristöissä on mahdollisuus hyödyntää hyvinkin erilaisia energianlähteitä. Esimerkiksi rannikon kaupungeissa on helpompi käyttää jotain laivarahtina tuotua energiaa tai hyödyntää pumpputeknologian avulla vesilämpöä. Jos taas ympärillä on paljon metsää, voidaan tuotannossa käyttää enemmän biomassaa. Tai mikäli alueella on paljon karjataloutta, voisi biokaasu olla hyvä vaihtoehto. Itse olen tutkimuksessani käsitellyt noin 20 erilaista energianlähdettä".

Tulevaisuutta kannattaa tutkia

Oulun Energia lähti tukemaan Huhtalan tutkimusta, koska aihe on merkityksellinen monellekin taholle. Tällä hetkellä fossiilisille polttoaineille haetaan korvaajia ja laadukas tutkimus on yksi työkalu hyvien päätösten perustana.

"Oma tavoitteeni on luoda erilaisia skenaariota kaukolämmön kehityksistä. Niitä vasten sitten yritykset, yrityspäättäjät sekä poliittiset päättäjät voivat peilata toimintaansa ja suunnitelmiaan. Tarkoitus on myös inspiroida ja herättää uusia ajatuksia, onpa kyse sitten kaukolämpöverkkojen avaamisesta tai tuotantomuotojen monipuolistamisesta".

Kaukolämmön voi nähdä myös ilmastotekona

Huhtalan tutkimus on loppusuoralla ja aineiston perusteella voi jo nyt todeta tiettyjä toiveita herättäviä kehityssuuntia. Lisäksi tutkija painottaa, että oikein tuotettuna kaukolämpö tarjoaa tavalliselle kuluttajalle helpon tavan ottaa osaa kestävän kehityksen talkoisiin.

"En halua tehdä kaukolämpöyhtiöiden propagandaa, mutta sitten kun kaukolämmön tuotantoa viedään eteenpäin ja fossiilisten polttoaineiden tilalle saadaan pääosin uusiutuvia vaihtoehtoja, niin aika iso osa yksittäisen ihmisen päästötavoitteista hoituu sillä. Ja jos pitäisi arvioida miten koko kaukolämpökonseptille tulevaisuudessa käy, niin vastaus on, että hyvin käy."

Miljöö-innovaatiotuki logo. Kuvassa kaupunki kuvattuna sammakkoperspektiivistä.

Innovoidaan maailmasta parempi

Haluatko lisätietoja hankkeiden ja innovaatioiden rahoituksesta? Tutustu Oulun Energian tarjoamaan Miljöö-innovaatiotukeen ja lähetä hakemuksesi!

 

Lue lisää Miljöö-innovaatiotuesta