Biotuhka kiihdyttämässä metsän kasvua

Puuta ja turvetta poltettaessa syntyy biotuhkaa, joka on erinomaista lannoitetta metsiin. Lahjoitamme ja kuljetamme biotuhkan veloituksetta metsänomistajille Pohjois-Pohjanmaalla yhteistyössä kumppanimme Rakeistus Oy:n kanssa.

Toppila 2 -voimalaitoksessa tuhkaa syntyy sen verran, että sillä voidaan lannoittaa vuodessa noin 1200 hehtaaria metsää. Kun turvemaalla oleva metsä lannoitetaan biotuhkalla, se lisää metsän kasvua arviolta 2-3-kertaiseksi. Metsiin palautuu sellaisia ravinteita, jotka sieltä poistuvat energiantuotannossa hyödynnettävien puiden mukana. Tätä kutsutaan ravinnekierroksi. Kiihdyttämällä metsien kasvua biotuhkan avulla tuemme ravinnekiertoa ja hiilensidontaa.

Suopohjaista metsää on Pohjois-Pohjanmaan maapinta-alasta noin 55 prosenttia, mikä tekee siitä otollisen maaperän tuhkalannoitteen käytölle. Biotuhka on jo sellaisenaan hyvää lannoitetta, mutta tarvittaessa siihen lisätään kalsiumia, kaliumia ja booria.

Biotuhkan kierrättäminen vie meitä kohti hiilineutraalisuustavoitteitamme. Tavoitteemme mukaan olemme hiilinielu 2040-luvulla, jolloin tuotamme enemmän hiilidioksidia kuin sidomme sitä.

Tiedustelut toimituksista

Kimmo Piippo, Rakeistus Oy
puh. 044 7044888
kimmo.piippo@rakeistus.fi