Uusi yhteisyritys tulossa

Lahti Energia Oy, Oulun Energia Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkaat, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia Oy ja Vantaan Energia Oy ovat solmineet esisopimuksen sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintojensa yhdistämisestä.

Uusi yhteisyritys koostuu kahdesta yhtiöstä; sähkönmyynti- ja palveluyhtiöstä. Sähkönmyyntiyhtiöstä tulee asiakasmäärältään Suomen toiseksi suurin yli 400 000 asiakkaallaan. Järjestely toteutetaan liiketoimintasiirrolla, jossa osakasyhtiöt siirtävät sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoiminnot yhteisesti omistettavaan konserniin.

Osakasyhtiöiden nykyinen sähkökaupan ja asiakaspalvelun henkilöstö tulee siirtymään yhteisyrityksen palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Muutos koskee yhteensä noin 110:aa henkilöä.

Muutos ei edellytä olemassa olevilta asiakkailta mitään toimenpiteitä, vaan sähkön myyntisopimukset jatkuvat voimassaolevina uudessa yhtiössä. Lue 5.6.2019 julkaistu tiedote.

Miten suunniteltu muutos toteutetaan?

Suunnitelmana on, että yhtiöt luovuttavat sähkökauppa- ja asiakaspalveluliiketoimintansa asiakassopimuksineen ja henkilöstöineen liiketoimintasiirrolla uuteen emoyhtiöön. Uusi emoyhtiö tulee siirtämään sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoiminnot omiin tytäryhtiöihinsä, jotka tulevat toimimaan erillisillä, valtakunnallisilla brändeillä.

Mitä muutos merkitsee yhtiöiden nykyisille asiakkaille?

Nykyiset sopimukset jatkuvat sellaisinaan: määräaikaiset määräajan loppuun ja toistaiseksi voimassa olevat jatkuvat sopimusehtojen mukaisesti. Yhtiöiden nykyiset asiakaspalvelukanavat ja yhteystiedot säilyvät ennallaan toistaiseksi. Muutoksista tiedotetaan erikseen.
Uuden yhtiön perustamisella varmistetaan pitemmällä aikajänteellä mahdollisuus tarjota asiakkaalle kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut sekä erinomainen asiakaskokemus. Yhdistymisellä saavutettavat synergiaedut tulevat tätä kautta myös asiakkaiden hyödyksi.

Mitä muutos merkitseen yhtiön nykyisille toimittajille ja yhteistyökumppaneille?

Nykyiset sopimukset jatkuvat sellaisenaan. Muutoksista tiedotetaan erikseen.

Mitä muutos tarkoittaa henkilöstölle?

Sähkönmyyntiä ja asiakaspalvelua päätyökseen tekevät henkilöt siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden konsernin palvelukseen.

Mitä perustajayhtiöt muutoksella tavoittelevat?

Kasvattaa yhtiöiden sähkönmyynti- ja asiakaspalveluliiketoimintojen arvoa ja kannattavuutta
Varmistaa kasvu ja vahva kilpailuasema entistä kilpaillummissa markkinaympäristössä
Tarjota kattavat resurssit houkuttelevan tarjooman ja ylivoimaisen asiakaskokemuksen luomiseksi
Kehittää palveluyhtiöstä Suomen markkinajohtaja energia- ja infrayhtiöiden palveluntarjoajana

Onko muita kumppaniehdokkaita ollut neuvotteluissa mukana? Otetaanko vielä muitakin mukaan? 

Tulevaisuuden näkymät sähkönmyyntialalla ovat saaneet liikkeelle useita yhdistymistunnusteluja, mutta tällä hetkellä neuvotteluita käydään vain mainittujen viiden yhtiön kesken. Jatkossa yhteisyritys tulee kuitenkin hakemaan vahvaa kasvua omistuspohjaa laajentamalla.

Onko yhtiön omistajaa informoitu hankkeen valmisteluvaiheessa?

Yhtiön hallitusta ja sitä kautta omistajia on pidetty tietoisina hankkeen vaiheista.

Nouseeko sähkön hinta?

Asiakkaiden sopimukset jatkuvat sellaisinaan. Jatkossa hintoja ohjaa sähkömarkkinoiden kehitys. Uskomme tehokkuuden lisääntymisen ja skaalaetujen kautta kilpailukykymme tässä vain paranevan.  

Päättyykö alueellisissa yhtiöissä tähän saakka tehty kehittämistyö nyt tähän, kun kaikessa ilmeisesti tähdätään kulujen karsimiseen?

Asiakasmäärän kasvaessa voidaan moninkertaisen volyymin turvin kannattavasti kehittää entistä monipuolisempia palveluita ja tuotteita asiakkaidemme eduksi. Kilpailu pitää huolen siitä, että toimintaa on kehitettävä asiakaslähtöisesti ja jatkuvasti

Lisätietoja antavat:

Oulun Seudun Sähkö, toimitusjohtaja Risto Kantola, 0400245161

Oulun Sähkönmyynti Oy, hallituksen jäsen, Tuomas Savola, 0401595939