Laanilan biovoimalaitoshanke

Rakennamme Laanilan teollisuusalueelle Ouluun uuden 215 megawatin biovoimalaitoksen, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Biovoimalaitos tuottaa puhtaampaa energiaa huipputeknologialla. Sen merkitys on suuri matkalla kohti Oulun Energian 100 % hiilineutraalia energiantuotantoa 2030-luvun kuluessa.

Uusi biovoimalaitos rakennetaan Laanilan teollisuusalueella vuonna 2012 käyttöönotetun ja jätteitä energiaksi jalostavan ekovoimalaitoksen läheisyyteen. Suunnittelussa on huomioitu, että biovoimalaitoksen ympärille voidaan tulevaisuudessa integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta. Investointi avaakin uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle.

Voimalaitos sai  ympäristöluvan joulukuussa 2017. Päätös 200 miljoonan euron investoinnista tehtiin 4.1.2018. Laitoksen suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2018 ja rakentaminen alkoi kesäkuussa 2018. Voimalaitos valmistuu marraskuussa 2020 ja se korvaa samana kesänä tuotannosta poistuvan Toppilan 1 -voimalaitosyksikön. Biovoimalaitos on energiatehokkuudeltaan ja päästöiltään selvästi parempi kuin vuodesta 1977 sähköä ja kaukolämpöä tuottanut Toppila 1, joka ei enää täytä 2020-luvun ympäristövaatimuksia. Vuonna 1995 valmistunut Toppila 2-voimalaitosyksikkö jatkaa energiantuotantoaan elinkaarensa loppuun, arviolta vuoteen 2035 saakka.

Avaintiedot

 • Sijoituspaikka Laanilan teollisuusalue Oulussa
 • Ympäristölupa 12/2017
 • Investointipäätös 01/2018
 • Rakennuslupa saatiin 05/2018 ja rakentaminen alkoi 06/2018
 • Voimalaitos valmistuu 11/2020
 • Polttoaineteho 215 megawattia, sähköteho 70 megawattia, kaukolämpöteho 175 megawattia
 • Tuottaa sähköä ja kaukolämpöä ja sillä on valmius tuottaa myös prosessihöyryä teollisuudelle
 • Monipolttoainevoimalaitos, joka voi hyödyntää erilaisia polttoainekoostumuksia, myös kierrätyspolttoainetta
 • Käyttöikä noin 40 vuotta
 • Kustannusarvio 200 miljoonaa euroa

Päälaitetoimittajat ja suunnittelijat

 • kattilalaitos Valmet Technologies Oy
 • savukaasunpuhdistus Valmet Technologies Oy
 • turbiinilaitos Siemens osakeyhtiö
 • kiinteän polttoaineen vastaanotto-, varastointi- ja kuljetinjärjestelmä Raumaster Oy
 • suunnittelukonsultiksi on valittu Pöyry Finland Oy
 • arkkitehti- ja pääsuunnittelu UKI Arkkitehdit Oy

Uusiutuvan energian osuus kasvaa merkittävästi

Uusi biovoimalaitos mahdollistaa hiilineutraalin energiantuotannon tavoitteemme mukaisesti 2030-luvun kuluessa. Teknisesti voimalaitos suunnitellaan siten, että laitoksen kattila voi hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa. Tekniikka ei rajoita esimerkiksi puun käyttöä, kuten vanhassa Toppila 1:ssä.

Biovoimalaitos nostaa uusiutuvan energian osuuttamme huomattavasti tuotantotehokkuudellaan ja uusiutuvan polttoaineen osuuden kasvulla. Tavoitteenamme on, että voimalaitos käyttäisi polttoaineenaan noin 70 prosenttia puuta. Loppuosa on kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolttoainetta ja huoltovarmuuden varmistavaa turvetta. Turpeen käyttö vähenee asteittain ja poistuu kokonaan polttoainevalikoimastamme. Koko energiantuotantomme on täysin hiilineutraalia 2030-luvulla.

Ympäristövaikutusten arviointi

Laanilan biovoimalaitos on saanut ympäristöluvan joulukuussa 2017. Kaikki ympäristölupaan liittyvät asiakirjat ovat tämän sivun liitteenä.

Seuraa biovoimalaitoksen rakentamista

Kuva biovoimalaitoksen työmaalta päivittyy kerran vuorokaudessa. Kuvassa näkyy kuinka voimalaitoksen rakentaminen edistyy.

 

Biovoimala

Katso videolta, miltä biovoimalaitoksen työmaalla näyttää tammikuussa 2019.

 

Lue lisää historiastamme Tutustu myös ekovoimalaitokseen