Jätteiden lajittelulaitos edistää kiertotaloutta

Haluamme aktiivisesti edistää kiertotaloutta ja suunnitelmissamme on tarjota tulevaisuudessa laaja palvelukonsepti jätteiden käsittelyyn erityisesti jätehuollon tarpeisiin. Lue uutinen sivuiltamme.

Jätteiden lajittelulaitokselta erotellaan kierrätettäväksi muun muassa muoveja, kuituja, puuta ja metalleja. Kierrätyskelpoisten materiaalien lisäksi lajittelusta tulee laadukasta kierrätyspolttoainetta Oulun Energian Laanilan biovoimalaitoksen ja polttokelpoista jätettä Laanilan ekovoimalaitoksen käyttöön. Lajittelulaitos sijoittuu Kiertokaari Oy:n Ruskon jätekeskukseen, lajitteluareena Laren yhteyteen. Sen vaikutuksesta jätteiden kierrätysaste paranee yli kolminkertaiseksi nykyiseen käsittelyyn verrattuna. Laitos on valmis ja käytössä syksyllä 2020.

Havainnekuva Ruskon jätekeskukseen, LARE-lajitteluareenan viereen tulevasta lajittelulaitoksesta.

Yhdyskuntajätteen osalta emme toistaiseksi ole löytäneet sopivaa laitoskonseptia, mutta sen osalta selvitykset jatkuvat. Yhdyskuntajätteen lajittelulaitos ja siihen liittyvä biojätteen mädätys ovat mukana YVA-selostuksessa. Katso liite sivun lopusta: YVA-selostus, huhtikuu 2018.

Jätteiden lajittelulaitokselta tulee laadukasta kierrätyspolttoainetta Oulun Energian uuden biovoimalaitoksen käyttöön Laanilaan. Lajittelun tuloksena syntyy myös kierrätyskelvotonta polttokelpoista jätettä, joka hyödynnetään energiaksi Laanilan ekovoimalaitoksella. Lajittelussa syntyvä hienoaines pyritään hyödyntämään maanrakennuksessa.

Jätteiden lajittelulaitos tukee kierrätystavoitteiden saavuttamista Pohjois-Suomessa. Materiaalikierrätykseen laitokselta saadaan muun muassa  muovia, metalleja, puuta, pahvia ja paperia. Jätteen energiankäytön ilmastovaikutus on pienempi kuin fossiilisella polttoaineella. Uusi lajittelulaitos vie osaltaan Oulun Energiaa kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Lajittelulaitoksen materiaalitase

Rakennettava uusi lajittelulaitos on uusinta saatavilla olevaa tekniikkaa. Lajittelulaitteet toimittaa sakasalainen Bezner Anlagen- und Maschinenbau GmbH. Lajittelulaitoksessa jäte murskataan ja seulotaan erilaisin menetelmin. Modernein tekniikka on jätteen optista lajittelua, joka perustuu materiaalin tunnistamiseen ja halutun materiaalin poistamiseen isommasta virrasta. Hankkeessa selvitetään myös robottitekniikan käyttöä lajittelulaitoksella. Moderneja lajittelulaitteistoja toimittavat pääosin keskieurooppalaiset laitevalmistajat.


Toimintaperiaate. Jätettä voidaan esilajitella kaivureilla ennen varsinaiseen lajitteluprosessiin syöttämistä.

Aikataulu

 • YVA valmis 4/2018
 • Prosessilaitteiden hankinta 7-12/2018
 • Laitteistotoimittajan valinta 12/2018
 • Investointipäätös (hallitus) 01/2019
 • Rakennusurakan suunnittelu 01-04/2019
 • Maanrakennustyöt alkavat 04/2019
 • Rakennusurakan kilpailutus 5/2019
 • Rakennuslupa 5-6/2019
 • Rakennuksen rakentaminen alkaa 8/2019
 • Laitteistoasennukset 2-6/2020
 • Käyttöönotto 6-9/2020
 • Kaupallinen käyttö 9/2020

Vastaa EU:n kierrätystavoitteisiin

Kiertotalouden periaatteiden mukaan jäte on ensisijaisesti käytettävä uudelleen materiana, sitten kierrätettävä ja vasta viimeiseksi hyödyntää energiana. Jätteen energiakäyttöä ei lasketa mukaan kierrätystavoitteisiin.

Hanke vastaa osaltaan EU:n tiukentuviin kierrätysvaatimuksiin. Yhdyskuntajätteen osalta kierrätystavoite on nousemassa 55 prosenttiin vuonna 2025 ja 60 prosenttiin vuonna 2030. Pakkausjätteen EU:n laajuinen kierrätystavoite puolestaan on 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2030 mennessä.

Rakennus-ja purkujätteen sekä teollisuuden ja kaupan jätteiden lajittelussa erotellaan kierrätettäväksi muun muassa muoveja, kuituja, puuta ja metalleja. Kierrätykseen saadaan yhteensä noin 10–20 % sisään tulevasta jätteestä, riippuen materiaalien laadusta ja kysynnästä.

Ympäristövaikutusten arviointi

Jätteiden lajittelulaitoshankkeen YVA-selostuksessa on saatu yhteysviranomaisen perustellut päätelmät syyskuussa 2018. Nykyisen LARE-lajitteluareenan viereen toteutettava laitoskonsepti voidaan toteuttaa Kiertokaaren olemassa olevan ympäristöluvan puitteissa.

Avaintiedot

 • Sijoituspaikka Ruskon jätekeskus
 • Käsiteltävä jätemäärä 100 000 t/a
 • Kustannusarvio 22 miljoonaa euroa
 • Rakennussuunnittelu Sweco Rakennetekniikka Oy
 • Maanrakennussuunnittelu Pöyry Finland Oy
 • Maanrakennusurakoitsija Oulun Autokuljetus Oy
 • Aluesähköistys ja valaistus Oulun Energia Urakointi Oy
 • Lajittelulaitteet Bezner Anlagen- und Maschinenbau GmbH.

Tutustu ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan, joka on tämän sivun liitteenä.

Lue lisää historiastamme