Arvot

Yhteiset arvomme ohjaavat meitä päivittäisissä työtehtävissämme ja päätösten tekemisessä.

  • Turvallisuus - Haluamme tehdä jokaisesta päivästämme turvallisen.
  • Asiakaskeskeisyys - Jokainen meistä on asiakaspalvelija ja haluamme olla asiakkaan ensisijainen valinta.
  • Tuloshakuisuus - Kasvamme kannattavasti ja puhallamme yhteiseen hiileen.
  • Yhteiskuntavastuu - Huolehdimme ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista.
  • Uskallus uudistua - Olemme aloitteellisia, parannamme kestävästi toimintaamme ja arvostamme toistemme osaamista.

Oulun Energian yhteiset arvot