Blogin kirjoittajat

Anna Passi

Anna Passi toimii Oulun Energia -konsernissa henkilöstöpäällikkönä. Tehtävässään hän tukee kaikkia liiketoimintoja niiden tärkeimmän resurssin eli työntekijöiden työhön liittyvien asioiden...

Anna-Maija Toivonen

Anna-Maija Toivonen työskentelee Oulun Energian markkinointi ja viestintä -tiimissä. Hänen vastuualueelleen kuuluu muun muassa etuasiakasohjelman kehitystyö. Maiju innostuu kaikesta...

Antti Korkala

Antti Korkala on hajautetun energiantuotannon ja sähkökaupan asiantuntija vuosien kokemuksella. Antin erityistä osaamisalaa on aurinkosähköjärjestelmien tuntemus. Hän suunnittelee järjestelmät...

Artun erityistä osaamisalaa ovat aurinkovoimaloiden suunnittelu ja laitehankinta.

Arttu Raitala

Arttu Raitala toimii Oulun Energialla energiaratkaisujen suunnittelijana. Artun erityistä osaamisalaa ovat aurinkovoimaloiden suunnittelu ja laitehankinta. Hän suunnittelee järjestelmät yritysten...

Elina Mota

Elina Mota työskentelee Oulun Energialla sähkönmyynnin myyntipäällikkönä henkilöasiakkaiden parissa. Tiiminsä kanssa hän keskittyy löytämään uusia asiakkaita ja vakuuttamaan harhateille lähtöä...

Juha Niemelä

Juha Niemelä on yksityisten sähköverkkojen asiantuntija. Hän toimii yritysasiakkaiden apuna erityisesti muuntamojen  palveluratkaisuissa sekä huollon ja kunnossapidon tarpeissa. Juhan...

Juhani Järvelä

Juhani Järvelä toimi Oulun Energia -konsernin toimitusjohtajana vuoteen 2019 saakka. Hänen vastuualueeseensa kuuluivat koko konsernin liiketoimintojen yleisjohto sekä konsernin strategian...

Kaisa Poikela

Kaisa Poikela a.k.a. Valomuija on Oulun Energian valaistusasiantuntija. Hän työskentelee kaikenlaisten ja monenkokoisten valaistusprojektien parissa, mutta suurin ammatillinen haave olisi päästä...

Kimmo Alatulkkila

Kimmo Alatulkkila vastaa kaukolämpöverkon ja voimalaitosten kunnossapidosta sekä kaukolämmön jakelusta Oulun alueella. Katse on vahvasti tulevaisuuden energiaratkaisujen kehittämisessä, kuten...

Markku Sutinen

Markku Sutinen toimii Lämpöpalveluiden tuotepäällikkönä. Hänen vastuualueensa on kaukolämmön tuotteet ja palvelut. Kokemusta kaukolämpöalalta Markulle on kertynyt noin 30 vuoden ajalta erilaisista...

Matti Lehto

Matti Lehto vastaa ammattitaitoisen tiiminsä kanssa sähkönjakelun käytöstä ja kunnossapidosta. Sähkönjakelun toimitusvarmuuden kehittäminen ja varautuminen häiriötilanteisiin kuuluu tiimin...

Olli Tuomivaara

Olli Tuomivaara on aurinkoisen persoonansa lisäksi aurinkoenergian ja sähkökaupan ammattilainen. Hän on hajautetun energiantuotannon edelläkävijä ja asiantuntija yli kymmenen vuoden energia-alan...

Peipa Mäki

Birgitta "Peipa" Mäki tietää liki 20 vuoden kokemuksella, että viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta , paitsi jos käyttää apuna viestinnän asiantuntijaa. Vapaalla hän on...

Pertti Vanhala

Pertti Vanhala on Oulun Energian energiantuotannosta vastaava liiketoimintajohtaja, jonka lisäksi hän toimii Turveruukki Oy:n toimitusjohtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat Toppilan ja...

Saara Palo-oja

Saara Palo-oja toimii Oulun Energian jätteiden lajittelulaitoksen projektissa projektipäällikkönä. Hän huolehtii Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristölupavelvoitteiden toteutumisesta. Saara...

Seppo Tuomi

Seppo Tuomi on sähkökaupan asiantuntija yli 30 vuoden energia-alan ja kymmenien maratonien kokemuksella. Kokemusta on kertynyt yritysten energiatehokkuuden parantamisesta ja energia-alan...

Tarja Väyrynen

Tarja Väyrynen seuraa energia-alan nopeaa kehitystä aitiopaikalta. Hän on pitkään työskennellyt ympäristöasioiden parissa, ja tällä hetkellä hän vastaa ympäristölupien hallinnasta,...

Tuomo Räisänen

Tuomo Räisänen työskentelee erilaisten yritysturvallisuusasioiden parissa koko Oulun Energia -konsernissa. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat työturvallisuusasiat. Tuomon mielestä...

Vieraskynä

Vieraskynässä kirjoittavat vierailevat asiantuntijat.