Suunnittelu- ja urakointiohjeet

Tarkoituksenmukaisilla laitteilla ja laadunvalvonnalla taataan kaukolämmön korkea laatu ja turvallisuus. Määräyksillä ja ohjeilla määritellään rakennuksen kaukolämmityslaitteiden suunnittelulle, asennuksille ja laitteille perusvaatimukset, joiden toteuttamisella taataan asiakkaiden laitteiden tehokas ja turvallinen toiminta.

Kaikkien käytettävien laitteiden ja varusteiden tulee olla tyyppitestattuja ja hyväksyttyjä. Noudatamme Energiateollisuus ry:n määräyksiä ja ohjeita PDF iconK1/2013 Rakennusten kaukolammitys, PDF iconKaukolämmön sopimusehdot sekä PDF iconOhjeita kaukolämpörakentajalle, jotka ovat myös liitteinä tämän sivun lopussa. PDF iconNousukulman_asennusohje on myös tämän sivun liitteenä.

Lämmityssuunnitelmat

Lämmityssuunnitelmat tehdään rakennuksen tehon- ja energiantarpeen selvittämiseksi. Kaukolämmöllä kannattaa hoitaa myös pesutilojen lattialämmitys ja ilmanvaihtokoneiden tuloilman lämmitys. Käytämme liittymis- ja perusmaksun perusteena sopimusvesivirtaa, joten tehontarpeen määrittely toimintalämpötiloineen on ensiarvoisen tärkeää.

Lämmityssuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • lämmitystekniset tiedot
 • toisioverkon mitoitus
 • lämmönjakokeskuksen mitoitus
 • lämmityspiirien toiminta-arvot
 • kytkennät
 • laitteiden toimintakuvaukset
 • laitteiden ja putkien sijoituskuva
 • asemapiirros

LVI-suunnittelijasi toimittaa lämmityssuunnitelman PDF-tiedostona ja asema- ja pohjakuvat DWG-tiedostona sähköpostilla osoitteeseen
kl-tekninenneuvonta@oulunenergia.fi. Paperisena toimitettaessa lämmityssuunnitelmia tulee olla kaksi sarjaa, joista toinen palautetaan leimattuna ilmoitettuun palautusositteeseen.

Asemapiirroksessa (1:200) tulee näkyä kaukolämpöputkireitti tai vähintään merkittynä kaukolämmön rakennukseen sisääntulokohta. Pohjakuvassa (1:50) tulee näkyä kaukolämmön nousukulman ja mittauskeskuksen sijainti. Toimita suunnitelmat viimeistään kahta kuukautta ennen lämmöntoimituksen aloittamista, jotta liittymän rakentamiselle jää riittävästi aikaa.

Säätöventtiilien mitoitus

Kiinnitä suunnittelussa erityistä huomioita säätöventtiilien oikeaan mitoitukseen. Venttiilien mitoituksen tulee perustua todellisiin toiminta-arvoihin myös silloin, kun kyseessä on säätöventtiilin uusiminen.

Säätöventtiilien mitoituksessa on huomioitava:

 • Säätöventtiilit on mitoitettava Energiateollisuus ry:n suosituksen K1 mukaisesti.
 • Säätöventtiilit on mitoitettava todellisella paine-erolla, joka on merkittävä suunnitelmiin.
 • Säätöventtiilien auktoriteetti on tarkastettava todellisilla paine-eroilla
 • Jos kaukolämpöverkossa vallitseva paine-ero vaihtelee enemmän kuin 400 kPa, suositellemme käytettäväksi paine-erosäätöä. Ota yhteyttä meihin selvittääksesi alueellasi käytettävissä olevan paine-eron.
 • Paine-eron säätölaitteet mitoitetaan siten, että paine-ero voidaan rajoittaa 150 kPa:iin.
 • Paine-erosäätimen asetusarvo on merkittävä suunnitelmiin.

Ohjeita LVI-urakoitsijoille

Ennen lämmöntoimituksen aloittamista asiakkaan kaukolämpölaitteiston ja asennusten on täytettävä tekniset vaatimukset ja liittymässä on valmius lämpöenergian mittaukselle. Mittauskeskuksessa olevat sinetit saa poistaa vain Oulun Energian edustaja.

Laitteistoille tehdään seuraavat laadunvarmistukset:

 • tiiveyskoe
 • käyttöönottokatselmus
 • kaukolämpölaitteiden loppukatselmus

Urakoitsija tekee kaukolämpölaitteille ensiöpuolen putkistojen ja laitteiden sekä lämmönsiirtimien tiiveyskokeen kylmällä kaukolämpövedellä. Normaalisti koepaine on 2,1 MPa ja sitä ylläpidetään vähintään 15 minuuttia.

Lämmönjakokeskuksen säätöjärjestelmä viritetään asennuspaikalla lämmöntoimituksen aloituksen jälkeen. Virityspöytäkirja esitetään osana loppukatselmukseen liitettäviä dokumentteja. Virityspöytäkirjaa ei tarvitse toimittaa omakotitaloista.

Urakoitsijoiden omakatselmusoikeus:

Omakatselmusoikeus tarkoittaa lupaa tehdä kaukolämmön katselmuksia itsenäisesti. Tällä hetkellä Oulun Energia Oy myöntää omakatselmuslupia omakotitalojen lämmönjakokeskusten vaihtokatselmuksiin ja omakotitalojen yksittäisten siirtimien vaihtoihin.

Katselmusoikeuden saamiseksi vaaditaan KKL (Kiinteistön kaukolämmityslaitteistojen asentamista vastaavan työnjohtajan) -pätevyydet. KKL-pätevyys on voimassa 5 vuotta, omakatselmuslupa on voimassa niin kauan kuin henkilöllä on voimassa oleva KKL-pätevyys, mikäli sitä ei erikseen peruuteta. Vain luvan saanut henkilö voi tehdä edellä mainittuja katselmuksia. Lupa on aina henkilökohtainen.

Urakoitsijan tulee hakea omakatselmusoikeutta Oulun Energia Oy:ltä, hyväksytylle urakoitsijalle pidetään opastus katselmuksen pitämisestä ja annetaan katselmusoikeus määräajaksi.

Hakeaksesi omakatselmusoikeutta ota yhteyttä: lampopalvelut@oulunenergia.fi


Me suoritamme suunnitelmien ja asennusten katselmukset. Voit tilata katselmukset ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.